KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kandıra/Kefken Mahallesin'de kargir tek katlı ev icradan satılıktır

KANDIRA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00956527
Şehir : Kocaeli / Kandıra
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 06.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/116 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
57552 TL
Birinci Satış Günü
:
11.04.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
08.05.2019 14:30
Satış Yeri
:
Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ KANDIRA / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ
2016/116 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Kocaeli ili Kandıra İlçesi Kefken Mahallesi İbrak Kışla mevkii 223 ada, 115 parsel sayılı taşınmaz, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" kullanımında kalmaktadır. Borçlu Hakkı Yıldız 6292 sayılı kanuna göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin satışından malik sıfatını almıştır. Taşınma yerleşim olarak Kandıra İlçesi Kefken Mahallesi Atatürk Caddesi, Dış kapı No:36 adresinde yer almaktadır. Kefken şehir merkezinden Atatürk Caddesi boyunca Akçabeyli-Çamkonak yönüne 1.280 metre gidildiğinde taşınmaza ulaşılabilmektedir. Taşınmaz ana yola cepheli vaziyettedir. Aşır sokağın 210 metre doğusundadır . Taşınmazın1360 metre batısında Kefken Balıkçı Barınağı bulunmaktadır. Meskun mahalde olup etrafında çok düşük yoğunluklu konut yapılaşmaları mevcuttur. Toplu taşıma güzergahı olan Atatürk Caddesi cepheli vaziyette olduğundan ulaşım imkanları bakımından avantajlı konumdadır. Yol , su gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telefon, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır. Kandıra ilçesi, Kefken mahallesi, İbrak Kışla mevkii, 223 ada 115 parsel sayılı taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş tek katlı yapı ile ekonomik değeri olmayan ahşap baraka yer almaktadır. Mevcut tek katlı yapı olarak kullanılmakta ve yazlı amaçlı sezonluk iskan edilmektedir. Taban alanı 117,11 m2 dir. Taşınmazın pencereleri ahşap doğrama, camları ısı yalıtımsız tek camdır. Giriş kapısı kuzey cephesinde cephe boyunca teras yer almaktadır ve taban kaplaması seramiktir. Yapının güneyinde kaba inşaat halinde kısmi ilave kat yapılmış, sadece tuğla duvarları örülmüş vaziyettedir. Mevcut binanın çatısı yapılmamıştır.
Adresi : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, 223 Ada, 115 Parsel, KEFKEN Mahalle/Köy,KARGİR TEK KATLI EV VE SAMANLIK
Yüzölçümü : 493,24 m2
Arsa Payı : 3/8
İmar Durumu : Kocaeli Sakarya Kıyı Bandı koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Orman Alanı" kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti : 57.552,75 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : *Hazine adına orman sınırı dışına çıkarılmıştır. "Tamamenve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelinin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde , taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2866 say-Devlet ihale kanunun 75.inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 say. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göreson kayıt malikinden tahsil edilir." şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır.
*Taşınmaz üzerindeki kargir ev 2002 yılında Şaban Oğlu Ali YILDIZ tarafından yapılmış olup iş bu parsel 2005 yılından beri Ali oğlu Hakkı YILDIZ ve İdris kızıKezban YILDIZ'ın verasette iştirak olarak kullanımına aittir.
1. Satış Günü : 11/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Kandıra Belediyesi 2. Kat Toplantı Salonu - Kandıra/KOCAELİ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/116 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR