İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Beyoğlu'nda kargir apartmanın 3/20 hissesi icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01131404
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Semt-Mahalle : KADIMEHMET EFENDİ MAH. / KASIMPAŞA
Yayınlandığı Gazeteler

AKŞAM 13.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/1354 ESAS
Muhammen Bedeli
:
280,000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.05.2020 14:15
İkinci Satış Günü
:
10.06.2020 14:15
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/1354 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZINTapu Kaydı: İSTANBUL İl , BEYOĞLU İlçe , KADIMEHMET Mahalle/Mevki , 1419 Ada No , 28 Parsel No , 96,00 Yüz Ölçümlü, Kargir Apartman Nitelikli taşınmazın 3/20 hissesi.
Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mah. 185 pafta, 1419 ada 28 parsel, 96,00 m2 yüzölçümlü, kargir apartman niteliğinde ana taşınmazın 3/20 hissesi kayden kargir apartman vasıflı Mahallen (32) kapı numaralı 5 katlı kargir apartmanın (Arsa+Binanın) 3/20 hissesidir. Parsel üzerinde Bodrum kat + Zemin kat+2 Normal kat+ Çatı kat görünümlü, bitişik nizamda 3.sınıf malzeme ve işçilikle inşa edilmiş bir bina bulunmaktadır. Binaya Kulaksız Yağhanesi Sokaktan 32 nolu kapıdan girilmektedir. Binanın bodrum+ zemin + 2 normal katında birer daire bulunmaktadır. Aile apartmanı olarak kullanılmaktadır. Henüz kat irtifakı kurulmamış binada, borçlunun kullandığı yer olarak zemin kat gösterilmiştir. Binanın yıpranması bulunmaktadır. Bodrum katın takribi brüt oturum alanı: 96,00 m2 dir. Binaya zemin kattan giriş sağlanmaktadır. Yapının dış cephesi, sıvalı olup eskimeye maruz kalmıştır. Ana giriş kapısı demir doğrama kapı olup, Kulaksız Yağhanesi Sokak üzerinde bulunan cephe genişliği takribi 5,10 m dir. Konutların giriş kapıları çelik kapı, doğramaları kısmen ahşap ve kısmen de pvc doğramadan mamuldür. Yaklaşık 60 yıllık olan binada yer alan katlar, girişte antre ve 1 oda, salon, banyo ve mutfaktır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Toplam yapı alanı takribi brüt: 459,00 m2 dir.

Adresi:Kadımehmet Mah.,Kulaksız Yağhanesi Sokak, No:32 Beyoğlu / İSTANBUL
İmar Durumu : Beyoğlu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün, Yapı Ruhsat Şefliği’ nin 09/07/2018 tarih ve 2018-5744 sayılı yazısı ekindeki İmar durumu belgesine göre; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Kadımehmet Mah. 185 pafta, 1419 ada 28 parsel sayılı yer , 28/11/2002 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Dolapdere - Piyalepaşa ve Çevresi Uygulama İmar Planı tadilatında, “ mer-i plan ve yönetmelik şartlarında (Bina yüksekliği 14,05 m yi aşamaz.) H=4 Kat irtifalı, bitişik nizam, konut alanında kalmakta olup, ayrıca parselin altından tünel hattı geçtiğinden dolayı Ulaşım Daire Başkanlığı Raylı Sistem Müdürlüğü görüşü alınacaktır” bilgisi yer almaktadır.
Kıymeti : 280.000,00 TL (Taşınmazın 3/20 hisse bedeli) -KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 05/11/2019 Tarih ve 13074 yevmiye numarası ile; 6306 kanun gereğince riskli yapıdır. 19/11/2019 Tarih ve 13790 yevmiye numarası ile riskli yapı ile ilgili harç muafiyeti yazısı vardır. Beyanları bulunmakta olup, diğer bilgiler:Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/05/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 10/06/2020 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1354 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/02/2020 *Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR