İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Beyoğlu İlçesi'nde bina icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00947654
Şehir : İstanbul
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 16.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/3617 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,400,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
18.04.2019 11:20
Satış Yeri
:
İst. 10. İcra Müd. Mezat Salonu (1. Kat. B3-136 B Blok)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/3617 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Özellikleri :

İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Emekyemez Mahallesi, 254 ada, 1 parselde kayıtlı kargir işyeri nitelikli taşınmaz. Taşınmaz Buğulu Sokak, No: 5 adresinde bulunan betonarme karkas taşıyıcı sisteme sahip binadır. Değerleme konusu taşınmaza Tersane Caddesi’nden Unkapanı yönünde giderken sağ kolda bulunan Buğulu sokağına girilerek ulaşılır. Taşınmaz Buğulu Sokak ve Yaprak Çıkmazına cepheli olup, tam köşede yer almaktadır. Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçlarıyla ulaşım imkanına sahiptir. Bina her türlü teknik alt yapı imalatının tamamlandığı, belediye ve kamu hizmetlerinin verildiği bir bölgede yer almaktadır. Çarşı, pazara, alışveriş yerlerine, sağlık tesislerine oldukça yakın bir konumdadır. Söz konusu kıymet takdiri istenen taşınmaz ile ilgili yerinde yapılan incelemelerde herhangi bir uyuşmazlık görülmemiştir. Konu gayrimenkul bitişik nizamda, Bodrum + Zemin + 3 Normal Kattan oluşan betonarme karkas bir binadadır. Değerleme konusu taşınmazın içinde bulunduğu parsel düz bir topografyaya sahiptir. Değerleme konusu gayrimekulün bulunduğu binanın dış cephesinin seramik ile kaplı olduğu; binanın ortak kullanım alan döşemelerinin karo mozaik kaplı olduğu; duvarların ve tavanların su bazlı boyalı olduğu, doğramalarının demir doğrama olduğu; asansör bulunmadığı tespit edilmiştir. Elektrik ve suyu mevcut olan söz konusu binanın her türlü alt yapı bağlantısı tamamdır. Değerleme konusu gayrimenkulün zemin katının restoran, diğer katların ofis olarak kullanıldığı, taşınmazın brüt kullanım alanı 230 nf, net kullanım alanı 200 m7 civarında olduğu tespit edilmiştir.

İmar Durumu : 21.12.2010 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alam Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında bitişik nizam H=Î2.50 m. irtifalı, “Konut+Ticaret” alanında kalmaktadır. 24.09.1980 tarih ve 3/10 cilt-sahife nolu yapı ruhsatına esas 1980/4168 sayı ile tasdikli projesine göre düzenlenmiş olan 15.09.1981 sayılı yapı kullanma izin belgesine göreKısmi bodrum katta : Sığmak, Kömürlük

Yüzölçümü : 40,00 m2 - Kıymeti : 2.400.000,00 TL - KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 18/03/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 18/04/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : İst. 10. İcra Müd. Mezat Salonu (1. Kat. B3-136 B Blok)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3617 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/02/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR