BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Beykoz’da 80 m² tek katlı bina icradan satılıktır

BEYKOZ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00980857
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : ÇİFTLİK MAH. / ÇAVUŞBAŞI
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2014/1270 ESAS
Muhammen Bedeli
:
369,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.05.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
11.06.2019 14:00
Satış Yeri
:
Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BEYKOZ İCRA DAİRESİ

2014/1270 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : İstanbul İl, Beykoz İlçe, 1451 Ada, 44 Parsel, ÇİFTLİK Mahalle/Köy, Beykoz Taptı Müdürlüğünde yapıları inceleme sonucuna göre; ?Bahçe" vasfında ve 2804,42 mî, miktarındaki Çergeldeue Mahallesi 1451 ada 44 parselin 70221/280442 hissesi (702,21 nı2) borçlu adına kayıtlıdır, Taşınmaz üzerinde takyidat mevcuttur. Beykoz Belediyesi internet sitesinde yapılan sorgulama sonucuna göre; Çengeldere Mahallesi 1451 ada 44 parsel, İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarım Koruma Kurulunun 15,11,1995 tarih ve 7755 sayılı kararı ile doğal sit ilan ettiği alanda kalmakta olup bölgede 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/10Ö0 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Çengeldere Mahallesi 1451 ada 44 parsel içinde Ulun Caddesi No:7 adresinde kayıtlı ve taban alanı 80.00 m 2 olan yaklaşık 30 yıllık, tek katlı bina ile binaya bitişik 60,00 m2?lîk müştemilat bulunmaktadır. Çengeldere caddesine 300 m, uzaklıkta olan parselin düşük yoğunlukta 2-3 katlı konut nitelikli binalarla çevrilidir. Parselin ulaşımı kolay olup her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır. Beykoz ilçesi Çengeldere Mahallesi 1451 ada 44 parselin; niteliği, imar dununu, tapu kaydı, ulaşımı, çevrede oluşan emsal değerler, bina yıpranma oranlan, rayiç vc birim değerleri ile değerini etkileyecek tüm faktörler göz önüne alınarak birlikte değerlendirilmesi yapıldığında borçlu adına kayıtlı hissenin değerinin 369.000,00 TL olarak bilirkişi marifetiyle tespit edilmiştir.

Kıymeti : 369.000,00 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 14/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Beykoz İcra Müdürlüğü Kalemi Beykoz İstanbul

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1270 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR