İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul/Bayrampaşa'da 2 katlı kargir ev icradan satılıktır (Hisse satışı)

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983454
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Semt-Mahalle : TERAZİDERE MAH. / ALTINTEPSİ
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 19.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/238 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
302,798 TL
Birinci Satış Günü
:
20.05.2019 13:40
İkinci Satış Günü
:
20.06.2019 13:40
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/238 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı/Özellikleri : İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Sağmalcılar mah., - ada, 16286 parselde kayıtlı iki katlı gargir ev nitelikli taşınmazda borçluya ait 1/2 hisse. Taşınmaz Terazidere mahallesi, Ayvalı Dere 1. Sokak Kapı No:35 adresindeki Zemin kat + 2 Normal katlı Betonarme Karkas yapı tarzındaki binanın olduğu yerdir. 78.00 m2 yüzölçümlü ve ana taşınmaz niteliği 2 katlı kargir ev olarak geçen yerinde ise zemin kat + 2 normal katilı kargir yapı tarzında bina bulunmaktadır. Zemin katından sonra çıkma bulunmaktadır. Zemin kat boş olup, diğer katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Zemin kat antre + 3 oda + mutfak + banyo +wc ünitelerinden oluşmakta olup yaklaşık olarak net 60.00 m2 civarı ndadır. Diğer 2 normal kat antre + 3 oda + mutfak + banyo + wc ünitelerinden oluşmakta olup, yaklaşık olarak net 65.00 m2 civartndadır. Kapalı alanın tamamı yaklaşık olarak 217.00 m2 civarındadır. Eski bir yapıdır. Suyu ve elektriği mevcuttur. Taşınmazın borçluya ait 1/2 hissesi satılacaktır
İmar Durumu : 21.11.2005 tarih 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama imar planında Konut sahasında kalmakta olup bitişik nizamdır. İrtifa h: 12.50 m ( 4 kat ) olduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 302.798,12 TL (Borçluya ait 1/2 hissenin değeri)
KDV Oranı : % 18 -
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 20/05/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 20/06/2019 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/238 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/04/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR