İSLAHİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İslahiye Değirmencik Mahallesi'nde 200 m² natamam bina icradan satılıktır

İSLAHİYE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180415
Şehir : Gaziantep / İslahiye
Semt-Mahalle : DEĞİRMENCİK MAH. / İSLAHİYE
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/83 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
126,300 TL
Birinci Satış Günü
:
18.08.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
17.09.2020 15:00
Satış Yeri
:
İslahiye İcra Müdürlüğü-Beyler Mah. Av.Levent Erdoğan Cad. No:9 Kat:2 (İslahiye Belediyesine Ait Taziye Evi)-İslahiye/GAZİANTEP

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSLAHİYE
İCRA DAİRESİ


2019/83 TLMT.


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kıymet Takdirine İtiraz neticesinde İslahiye İcra Hukuk Mahkemesince bilirkişi tarafından yapılan kıymet takdirinde;
Taşınmazın tapu kaydı: Gaziantep ili, İslahiye ilçesi, Değirmencik Mahallesi 283 parsel 450,00 m2 yüzölçümlü "ARSA" vasıflı ana taşınmazın; Tamamının Davalı adına kayıtlı olduğu, Dava dosyası içeriginde yer alan 21.03.2019 tarihli tapu kayıt ömeğinden anlaşılmaktadır.
Tasınmazın imar durumu: Gaziantep ili, Islahiye içesi, Degimencik Mahallesi 283 parsel 1/1000 ölçekli İslahiye Belediyesi Uygulama Imar Planı kapsamında, Konut Alanı içerisinde yer almakta olup, yapılaşma koşuları Ayrık Nizam 3 Kat olarak belirlendiği ve yo terkinin bulunduğu İslahiye Belediyesinin 04.04.2019 tarih 51705854-109.02 sayılı yazısı ve ekinde yer alan imar plani örneğinden anlaşılmaktadır.
Adres: Yeni (Tapuda Değimencik) Mahalle 235 Nolu Sokak 283 Nolu Parsel İslahiye/GAZİANTEP
Tasınmazın Konumu: Dava konusu gayrimenkul, Islahiye İlçesine bağlı Yeni Mahalle, 235 Nolu Sokak üzerinde bulunmaktadır. Gaziantep-Antakya Yolu caddesinden 235 Nolu sokağa girilip bu sokak üzerinde batı yöntinde 185 m ilerde yolun sağ tarafında konumlu taşınmaza ulaşılır. Değerleme konusu gayrimenkul genel itibariyle ayrık nizamda ve düzenli olarak inşa edilmiş yaşlı 2-3 katlı yapıların mevcut olduğu bölge içerisinde yer almaktadır. Bölge yapı kalitesine göre orta ve alt gelir grubu tarafindan yerleşim ve yatırım amaçlı olarak talep görmektedir. Bölgenin bulvarlara, eğitim ve sağlık kurumlarına uzak konumda olması, ulaşım olanaklan bakımından yetersiz ve altyapının sorunlu olması gayrimenkulün değerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Ana Gayrimenkulün Tanımı: Dava konusu taşınmazın mahallinde yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde 3/A yapı sınıfinda betoname karkas sistemde 1 zemin katlı olarak inşası yarm bırakılmış ruhsatsız kaçak yapı olduğu görülmüştür. Yapı; yaklaşık brit 200 m2 inşaat alanlı ve 1 zem'n katlıdır. Yerinde yapılan incelemelere göre bina Kalıp, beton ve demir imalatlarının tamamlanmış olduğu 1 zemin kattan oluşmakta oluğu ve keşif günü itibari ile yaklaşık %30 tamalanma oranına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Tasınmazın değeri : İnceleme Yöntemi: İlgili taşınmazin değerlemesinde; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan Mimarlık ve Mahendislik Hizmet Bedellerinin Hesabanda Kullanılacak Yapa Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Teblig'in 1. Maddesi esas alınmıştır. Buna göre; 16.07.1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürluge konulan Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri Şartnamesi'nin 3.2 maddesi gereğince, mimarlk ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıf dikate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yaklenici karı (%10) dahil belirlenerek ilgili tablodan sınıfi belirlenerek tespit edilmiştir.
Bilimsel ve Teknik Dayanaklar:Emsal Satışlar : Dava konusu taşınmazın güncel değer tespitinde arsa bedel tespiti için emsal satşlar dikkate alınmıştır. Ancak yapı değeri ise 'Inceleme Yöntemi' başlığı altında ifade edilen esaslar ile belirlenmiştir.
Konum Tespiti: Taşınmazın konum tespiti; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün kamuya açık olan cbs.tkgm.gov.tr internet sayfası üzerinden erişilebilen ve davanın taraflanınca denetlenebilir haritalar üzerinden yapılmıştır.
Değerleme: Yukanda özellikleri belirtilen dava konusu taşınmazın konumu, yapisı, çevresel Özellikleri, yapılaşma özellikleri, emsal taşımmazların özellikleri ve gayrimenkul piyasasındaki genel durumlarda göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
Yapı Malivet Bedeli; Parsel üzerinde buhunan yapıların alanı ile nevi aşağıdaki gibidir: 3/A Yapı sınıfinda betonarme karkas sistemde yaklaşık brüt 200,00 m2 alanlı müstakil bina olarak inşa edilmiştir. Dava tarihi olan 2019 yılı 3/A sınıfi yapıların imalat maliyeti 980 TL' dir. Yapı yaklaşık %30 tamamlanma oranına sahiptir.
Arsa Bedel: Dava konusu taşınmazın güncel değer tespitinde arsa bedel tespiti için emsal satışlar dikkate alınmış olup imar çevresinin konu taşınmazlar ile benzer yapılaşma koşullarına sahip arsaların birim alan satış ortalaması 150 TL/m2'dir.Buna göre:
Dava Tarihli Yapı Maliyet Bedeli: (200,00 m2) x 980 TL/m2 x 0,30-58.800,00 TL
Dava Tarihli Arsa Değeri: 150,00 TL/m2 x 450,00 m2 -67.500,00 TL
SONUC VE KANAAT: Dava konusu taşınmazda yapılan keşif sonucu; Taşmmazın dava konusu adres ile mahallindeki adresinin aynı olduğu tespit edilmiştir. Taşımmazın fiziki durumu, emsaleri, coğrafi konumu, imar durumu, yol durumu, piyasa rayiç değerleri, ulaşım kolaylığı, çevrenin gelişmişlik durumu göz öntine alndığında; Dava Kopusu 283 Parsel ve üzerinde ver alan yapı Dava Tarihi (31.05.2019) Toplam Değeri= 126.300.00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Arsa Payı : Tam
Kıymeti : 126.300,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/08/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 17/09/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : İslahiye İcra Müdürlüğü-Beyler Mah. Av.Levent Erdoğan Cad. No:9 Kat:2 (İslahiye Belediyesine Ait Taziye Evi)-İslahiye/GAZİANTEP

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı Taşınmazın tapu kaydında bulunan, satış ilanı tebliğ edilemeyen tüm ilgililere satış ilanı tebliğ yerine kain olmak üzere, İcra İflas Kanunu127 maddesi gereğince ilan edilmesidir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/83 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR