MALKARA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık mesken

MALKARA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00861147
Şehir : Tekirdağ / Malkara
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA BATI 11.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/114 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
21,750 TL
Birinci Satış Günü
:
05.11.2018 16:30
İkinci Satış Günü
:
05.12.2018 16:30
Satış Yeri
:
Malkara Adliyesi Satış Memurluğu ( Malkara Hükümet Konağı)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MALKARA
İCRA DAİRESİ
2018/114 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışakonu taşınmazın tapu kaydında Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi 51 ada 8 parsel numarasında 398.22 m2 yüzölçümünde, Bahçeli Kargir ev niteliğinde taşınmazdır. 3/8 hissesi Borçlu adına kayıtlıdır. İmar Durumu: Bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Hali hazır durumu: Taşınmazın üzerine A, B ve C harfleri ile gösterdiğimiz tek katlı yapılar bulunmaktadır A harfli yapı M.Kurukel sokağa bitişik yapı olup, 74,25 m2, yüzölçümünde tek katlı mesken olarak kullanılan yapıdır. yığma yapıdır. Yapının duvarları sıvalı çatısı kiremit örtülüdür. PVC pencere doğramalıdır. Sundurma olarak bırakılan yer katlanır cam ile kapatılmıştır. Güneş enerjisi sistemi vardır. Yapının bu hali ile değeri 12.000,00TL dir. Bu yapıya bitişik olan B harfi ile gösterdiğimiz yapı 76.50 m2. yüzölçümünde mesken olarak kullanılmaktadır. Yığma yapıdır. Duvarları sıvalı çatısı kiremit örtülüdür. Yapı bu hali ile 10.000,00TL değerindedir. C harfi ile gösterdiğimiz yapı Turgut Aslan sokağına cepheli 38.00 m2 yüzölçümünde mesken binasıdır. Yapı oldukça eski ve bakımsızdır. Yığma yapıdır. Çatısı eski kiremittendir. Yapının bu hali ile taşınmaza katacağı ekonomik değer bulunmamaktadır.Taşınmaz arsasının metre kare değeri 50,00TL den tamamı 19.911,00TL değerinde olup üzerindeki yapılar ile birlikte tamamı 41.911,00TL değerindedir. Borçlunun 3/8 hissesi 15.716,62TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü: 398,22 m2Arsa Payı : 3/8Kıymeti : 15.716,62 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın kaydında Malkara Esnaf ve Sanatkarlar KrediKefalet Kooperatifi'nin ipotek şerhi bulunmakta olup ipotek alacaklısının ipotek bedelinin altında satışa muvafakatı bulunmadığından dolayı ihaleipotek bedeli artı satış masrafları olan 22.650,00 TL bedelle açılacaktır.
1. Satış Günü : 05/11/2018 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 05/12/2018 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : Malkara Adliyesi Satış Memurluğu Odası(Malkara Hükümet Konağı)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmazın tapu kaydında Malkara ilçesi Hacıevhat Mahallesi 50 ada 8 parsel numarasında 45,02 m2 yüzölçümünde, Arsa niteliğinde taşınmazdır. 3/8 hissesi Borçlu adına kayıtlıdır. İmar Durumu: Bitişik nizam 2 kat konut alanı olarak planlanmıştır. Yaklaşık 30 m2 yola terk edilmesi gereken alan vardır. Geriye kalan kısmın komşu 7 nolu parselle birleştirilmesi gerekir Hali hazır durumu: Taşınmazın üzerine yol kaplaması olan kilitli taşlar döşenmiş fiilen yol olarak kullanılmaktadır.Taşınmaz bu hali ile metre kare değeri 50,00TL den tamamı 2.250,00TL değerinde olup borçlunun 3/8 hissesi 843,75TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü: 45,02 m2 Arsa Payı :3/8 Kıymeti : 843,75 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın kaydında Malkara Esnaf ve Sanatkarlar KrediKefalet Kooperatifi'nin ipotek şerhi bulunmakta olup ipotek alacaklısının ipotek bedelinin altında satışa muvafakatı bulunmadığından dolayı ihaleipotek bedeli artı satış masrafları olan 21.750,00 TL bedelle açılacaktır.
1. Satış Günü : 05/11/2018 günü 16:30 - 16:35 arası
2. Satış Günü : 05/12/2018 günü 16:30 - 16:35 arası
Satış Yeri : Malkara Adliyesi Satış Memurluğu ( Malkara Hükümet Konağı)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/114 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR