BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir bina ve arsası (Hisse satışı)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873791
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : SÜMER MAH. / ÇIRPICI
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/362 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
143787 TL
Birinci Satış Günü
:
20.11.2018 13:20
İkinci Satış Günü
:
20.12.2018 13:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
2017/362 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mah., 2 cilt, 182 sayfa no, 2493 Ada, 10 Parsel, 231,00 m2, Arsa Nitelikli Taşınmazın 20/462 Hissesi Satış Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/830 Esas sayılı dosyasından yapılan 08/11/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre;"Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinde, Dış kapı No:378-380 adresinde ve tapunun 2493 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı 231,00 m2 miktarlı kayden arsa, mahallen kargir binanın 20/462 hissesidir. Parsel üzerinde, bina ana girişi Zübeyde Hanım Caddesinden olan, bodrum kat+zemin kat+asma kat+4 normal kat+ çatı kattan ibaret , B.A.K tarzda, iki yandan bitişik nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan asma katında zemin kat ile bağlantılı iki dükkan, normal katları ile çatı katında ikişer daire olmak üzere 10 daire vardır. Zübeyde Hanım caddesine paralel cephesi 10 mt, parsel arka cephesi 8 mt, yola dik ortalama derinliği 25,65 mt civarında olan ve tamamı 231,00 m2 alana sahip arsa üzerinde, bina zeminde 176 m2 alana sahip, kapalı alanlan itibariyle toplam inşaat alanı 1400 m2 civarında olup, projesine göre toplam inşaat alanı (yasal alanı) 1134,10 m2 dır. Binada yer alan zemin kat dükkanlarda zemin döşemeleri seramik ve parke, duvarlan sıvalı ve boyalı, alüminyum vc PVC doğramalı, asma katı proje hilafına tam kat şeklinde inşa edilmiş durumda, zemin katta yer alan dükkanlar ile müşterek kullanımlı, normal kat daireleri brüt 90m2 civarında alana sahip, PVC doğramalı, bina kat sahanlıkları paladyen, basamakları mermer döşemeli, binanın dış cephesi BTB kaplamadır. Bina dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumdadır.Söz konu taşınmaz, İstanbul, Zeytİnburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinde cepheli konumda bulunmaktadır. Kazım Özalp İ.O 420.m, Profesör Turan Güneş Cad ile Zübeyde Hanım Caddesinin kesiştiği kavşağa 50.m. Demiryolları Zeytinburnu Gümrüğüne 80.m uzaktadır. Zemin katları işyeri, diğer katları mesken olan 5-6 katlı yapılar ile çevresi Ticaret vc konut bölgesi olarak teşekkül etmiştir. Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup ulaşım İmkanları bakmından elverişli bir yerde bulunmaktadır."denilmektedir.
İmar Durumu : Dosyada mevcut, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından tanzim ve tasdik edilmiş olan 04.04.2017 tarih ve 20351 sayılı İmar durum belgesine göre; Zeytinburnu İlçesi, Sümer Mahallesi, 2493 ada, 10 parsel sayılı taşınmaz; 06. 12.2007 t.t.'li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama imar Planında ‘"Yerleşik Meskun Alanda” kalmakta olup, bitişik nizam, Hmax: 15.50 m’dir denilmektedir,
Kıymeti : 143.787,88 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 20/12/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/362 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR