İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık kargir bina

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00768912
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 14.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/68 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
900000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.04.2018 10:40
İkinci Satış Günü
:
17.05.2018 10:40
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/68 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, fatih ilçesi, hızırçavuş mahallesi, 2327 ada, 3 parsel de kayıtlı, 39.00m2 yüzölçümlü ana taşınmaz niteliği: Hane olan taşınmaz, çorbacı çeşmesi sokak, No:30 'da, Bodrum + zemin+ 2 normal kattan ibaret bitişik nizam kargir yapıdır. Bodrum katın büyük bir kısmı açığa çıkan binanın zemin katına yol kotundan 5 basamakla çıkılmakta olup, bodrum ve zemin cephesi tuğla, üst katlar sıva üstü boya , yol kotundan demir giriş kapılı olan binaya mermer basamaklardan oluşan merdivenle çıkılan zemin kat girişi ahşap kapıdır. Toplam kapalı alanı yaklaşık 160,00 m2 olan giriş katı salon olarak kullanılan yapının arka tarafından ahşap merdivenlerle mutfak olarak kullanılan bodrum kata ve yatak odaları ve banyo - wc'nin yer aldığı 1. ve 2. normal katlara çıkılmakta olup, 2. normal katta cumba mevcuttur. Ahşap oturma çatılı yapı doğalgaz kombili olup, dış pencere doğramalarının ahşap, zemin salon tabanı çini, zemin giriş kısmında dekoratif amaçlı harman tuğlası olan yapının tadilatının yakın zamanda ve oldukça estetik ve temiz yapıldığı gözlemlenmiştir.
Bölgenin hemen tamamı eski eser yapılardan oluşmakta olup, bölge içindeki yaşantıya bakıldığında, yüksek yapılardan kaynaklanan yoğunluğun olmadığı, istanbul'un diğer semtlerine göre oldukça sakin, kendine özgün yaşantısı olduğu, bölgenin tamamında olduğu gibi sokak içerisinde deözgün yapısı korunarak restorasyonu tamamlanmış bir çok yapının bulunduğu anlaşılmaktadır.
Satışa konu taşınmaz, tarihi yarımada Fatih ilçesinin Haliç kıyılarındaki balat semtinde, merkezi eminönü, sirkeci, beyoğlu gibi yerlere oldukça yakın, kamu kurum ve kuruluşlarına, hastane, okul, ibadethaneler , alışveriş merkezleri , müzeler, kültür merkezleri, dersaneler, çarşı alanları, eğlence merkezleri vs. yakın herhangi bir yere ulaşım imkanının rahat olduğu, toplu ulaşım imkanlarına ( deniz iskeleleri , otobüs) yakın bir konumda olup, her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.
İmar Durumu : Fatih belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğü'nün 25/01/2017 tarih ve 616 sayılı yazısında;Fatih ilçesi, hızırçavuş mahallesi, 2327 ada, 3 parsel sayılı yer ile ilgili Fatih belediyesi meclisinin 09/09/2015 tarihli 2015/240 sayılı kararı doğrultusunda plan tadilatı çalışması başlatılmış olduğu, ilgili kurumlarda değerlendirme ve onay çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 900.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan: 2. derecede korunması gereken kültür varlığıdır. ( başlama tarih: 23/03/2015 , bitiş tarihi: 23/03/2015 ) 23/03/2015 tarih ve 6449 yevmiye )
1. Satış Günü : 16/04/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 17/05/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/68 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/03/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR