İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık eski eser niteliğinde kargir yapı

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860823
Şehir : İstanbul / Fatih
Yayınlandığı Gazeteler

KARAR 09.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/5474 ESAS
Muhammen Bedeli
:
450,000 TL
Birinci Satış Günü
:
16.10.2018 11:40
İkinci Satış Günü
:
16.11.2018 11:40
Satış Yeri
:
1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/5474 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : İstanbul İl, Fatih İlçe, 2347 Ada, 9 Parsel, HIZIR ÇAVUŞ Mahalle/Köy,
Fatih / İSTANBUL

Özellikleri : Kıymet takdire konu taşınmazın bulunduğu mevkie gelinmiş olup, mevcut çap yardımı ile 1/1000 ölçekli Hali Hazır Haritası üzerindeki durumu tespit edilen parselin, paftanın fiili durum üzerinden araziye uygulanması neticesinde yerine ve dosyada mevcut Harita ( Plan ) Örneği’ne şeklen uyduğu anlaşılmıştır. Konum olarak Vodina Caddesi'ne bağlanan Burçak Sokak ile Çilingir Sokak köşesinde bulunan kıymet takdire konu 9 parsel üzerinde eski eser zemin kat + 1 normal kat + çekme kattan ibaret Çilingir Sokaksan mahreç alan 30 kapı numaralı kargir bir yapı bulunduğu, bölge genelinde bitişik nizam yapılaşmanın söz konusu olduğu, yakın mesafede Tapdi Fener Balat Tıp Merkezi, Hızır Çavuş Camii, Taksiami Rum Kilisesi, Balat Ahriga Sinagogu bulunduğu ve çevrede yapılan gözlem ve incelemelerde bölgenin elektrik, su, telefon gibi tüm alt yapı hizmetlerine sahip olduğu, çevresindeki cadde ve bağlantılı sokakların temizlik hizmetleri gibi belediyenin verdiği diğer tüm kentsel hizmetlerden de yararlandığı hususları tespit edilmiştir.Ancak kapalı olması nedeniyle dışarıdan gözlemsel olarak tetkik ve değerlendirme yapıldığı, tek bağımsız bölüm olarak kullanıldığı, fakat uzun zamandır kapalı olduğu ve son satın alan şahıs tarafından binada muhtelif iyileştirme-tadilatlar yapıldığı yönünde çevreden bilgi edinilen binanın, zemin katının tuğla cepheli olduğu, imar durumu ve tapu kaydına göre tescilli eski eser kaydı bulunan taşınmazdaki mevcut binada mer'i mevzuata göre de restorasyon uygulaması-yenileme yapılma imkanı bulunduğu anlaşılmaktadır.
İmar Durumu : Fatih Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.10.2017 tarih ve 65842 sayılı yazısında;“Fatih İlçesi, Balat Mah. 2347 Ada, 9 Parsel sayılı yer, İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında; 2. Derece konut alanında kalmakta olup, tescilli eski eserdir. Her türlü fiziki inşai uygulama için Koruma Kurul kararı gerekmektedir.” denildiği görülmektedir. Yine Fatih Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.10.2017 tarih ve 65506 sayılı yazısında; “Söz konusu parsele ait dijital imar işlem dosyasında yapılan incelemede, taşınmaza ait 01.01.2013 tarihinden sonra herhangi bir yapı ruhsatına rastlanılmamıştır.” Dendiği görülmektedir.
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 16/10/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 16/11/2018 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : 1. KAT B3-136 NUMARALI ODA B BLOK
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/5474 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/09/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR