İZMİR 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık bina

İZMİR 25. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875519
Şehir : İzmir / Konak
Semt-Mahalle : UĞUR MAH. / KONAK
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/1688 ESAS
Muhammen Bedeli
:
360000 TL
Birinci Satış Günü
:
13.12.2018 11:00
İkinci Satış Günü
:
14.01.2019 11:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu Bayraklı / İzmir

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
İZMİR
25. İCRA DAİRESİ
2017/1688 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Konak İlçesi, Konak TM, Esnafşeyh Mahallesinde kain tapunun;Cilt 1, Sayfa 132, ada 184, parsel 39 de kayıtlı 81.20 m2 yüzölçümlü üç dükkan bir ev vasıflı taşınmazın üzerinde İrtifak:m 40 parsel lehine bu parsel aleyhine zeminden 5 metre yükseklikte 0.80 x 1.75 büyüklükte bir pencere ışık hakkı ve sit alanı içinde kalmaktadır. 03.06.1983- 3059 yev. beyan bulunmaktadır.
İmar Durumu : İzmir İli, Konak İlçesi, Esnafşeyh Mahallesi, 184 ada 39 parsel, 1 / 1000 ölçekli Kemeraltı 1. Etap Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planında ; T-C3 ; Turizme yönelik Ticaret Alanında kalmakta olup3 kattır. Kentsel Sit ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kaldığından ve eski eser karşısı konumunda olduğundan her tülü işlem için İ.K.V.K.B.K'dan izin alınması gerekir.Taşınmaz ile ilgili incelemeler : İzmir İli, Konak İlçesinde tapu kaydına göre Esnafşeyh, belediye kayıtlarına göre Uğur Mahallesinde, 442 Sokaktan 33 , 834 Sokaktan 1 numaraya isabet eden 2 katlı bina ve arsasıdır. Parsel batısında 442 sokağa, güneyinde 834 sokağa cepheli olup diğer yönlerde diğer parsellere komşu ve köşe parsel konumundadır. Parsel üzerindeki binanın Zemin Katında 3 dükkan, 1. Katında 1 adet mesken yer almıştır. Parsel üzerinde yer alan taşınmaz tapu kaydına 81.20 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde üç dükkan ve bir ev vasıflı olarak görülmekte olup binada yer alan dükkanlar ile meskenin tapuda Kat İrtifakları yada Kat Mülkiyetleri kurulmamış, arsa payları ile bağımsız bölüm numaraları belirtilmemiş, cins tashihleri yapılmamış olup bu nedenle binada yeralan dükkanların yada meskenin ayrı ayrı satılması mümkün değildir ve bu nedenle değerlendirmede arsa ve yapı değeri ayrı ayrı alınarak toplam değer tespit etme yoluna gidilmiştir. İBİB tarafından üretillen sayısal fotogrametrik harita üzerinden yapılan ölçümlemede ; Parsel üzerindeki binanın dıştan dışa brüt 76.41 m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz ~% 32 yıpranma paylıdır. Mahallinde yapılan incelemede ; Parsel üzerinde yer alan taşınmazın 2 katlı olup zemin katında 3 dükkan, 1. katında 1 meskenden ibaret olduğu görülmüş yapılan inceleme ve araştırmalardan Zemin Katta 834 Sokak 1 no'lu köşe dükkanın Mustafa Özdemir, 834 Sokak 1/A no'lu dükkanın Rıdvan Kurtcebe, 442 Sokak 33/A no'lu dükkanın ise kiracı tarafından depo vasıflı olarak kullanıldığı, 1. Kata yer alan meskenin ise 2 oda, salon, mutfak, banyo-wc den ibaret olup mühendislik firması tarafından ofis olarak kullanıldığı bilgileri edinilmiştir.Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle ; Eşrefpaşa Caddesine, Kestelli Caddesine, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğüne, Konak Çok Katlı Otoparka yakın ve yürüme mesafesindedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olan taşınmaza ulaşım kolaydır.

Kıymeti : 360.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydında ve yukarıdaki taşınmaz özelliklerinde belirtilmektedir.

1. Satış Günü : 13/12/2018 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 14/01/2019 günü 11:00 - 11:10 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - İzmir Adliyesi G Blok Zemin Kat 9 Nolu Müzayede Salonu Bayraklı / İzmir
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/1688 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR