BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık bahçeli kargir bina

BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873839
Şehir : İstanbul / Beykoz
Semt-Mahalle : GÖKSU MAH. / GÖKSU
Yayınlandığı Gazeteler

STAR 07.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
1544000 TL
Birinci Satış Günü
:
27.11.2018 15:00
İkinci Satış Günü
:
27.12.2018 15:00
Satış Yeri
:
BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BEYKOZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI :
Beykoz Kaymakamlığı TapuMüdürlüğünün, 01.07.2014 tarih 2318 sayılı yazıları eki tapu kayıt suretinden anlaşıldığı gibi Beykoz İlçesiGöksuMahallesi NişanlıMevkii 501 ada 6parsel sayılı 732,00 M2. Miktarındaki bahçeli kargir ev niteliğindeki taşınmazın tamamı Osman oğlu Mehmet Keflioğlu adına kayıtlıdır.
Muris Hayriye Keflioğlu,İzzet Keflioğlu ve Selami Keflioğlu’nun dosyada bulunan mirasçılık belgesinden anlaşıldığı gibi miras meselesi 80 pay kabul edilmiş ve bunun 16 payı Osman Keflioğlu,16 payı Fatma Keser,16 payı Halil Keflioğlu,4 payı Gülsüm Keflioğlu,3 payı Semra Özlü,3 payı Bahattin Keflioğlu,3 payı Baykan Keflioğlu,3 payı Baycan Keflioğlu,4 payı Nurhayat Keflioğlu,6 payı Deniz Keflioğlu ve 6 payı Ufuk Keflioğlu adına aidiyet ve intikaline karar verilmiştir.
TAŞINMAZIN İMAR DURUMU:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 17 Temmuz 2014 tarih İBB.142429 sayılı yazılarında belirtildiği gibi Beykoz İlçesi Göksu Mahallesi 8 pafta 501 ada 6 parsel sayılı yer;22.07.1983 onanlı 1/1000 ölçekli Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi uygulama imar planının 13.06.2011 onanlı sayısallaştırılmış ve güncelleştirilmiş paftalarında “Konut Alanında” kalmaktadır. 2960 sayılı yasanın geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır. Diğer hususlarda onanlı plan hükümlerine uyulacaktır.
TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ:
Beykoz İlçesiGöksuMahallesi Nişanlı Mevkii 501ada 6 parsel sayılı taşınmaz içersinde GöksuMahallesi Hekimbaşı ÇiftlikCaddesi Orkide Çıkmazı Sokak No:1 adresiyle anılan çatılı,25 M2. Bodrumu bulunan zemin kat ve normal kattan meydana gelen yaklaşık 58 yaşlarında ve 18 yıldır oturulmayan viran halde yığma bir bina bulunmaktadır. Binanın taban oturma alanı 9 m.x 12,50 m.=112,50 M2. Dir.Civarında yoğun olmayan gecekondu tipi kaçak olarak yapılmış bir ve birkaç katlı binalar bulunmaktadır.Göksu Mahallesi merkezine kuş uçuşu 800 metre, Marmara Üniversitesi Anadoluhisarı Mahallesi Kampusuna ve Fatih Sultan Mehmet Boğaziçi Köprüsü Bağlantı Yoluna 900 metre, Beykoz-Üsküdar ana artel sahil yoluna 800 metre kadar mesafededir. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Ulaşım kolaydır.
TAŞINMAZIN DEĞERİ:
Dava konusu taşınmazın nitelikleri, tapu kaydı, imar durumu, ulaşımı, çevrede oluşan emsal değerleri, tarafımızdan bilinen birim ve rayiç değerleri, bina yıpranması, bölgenin sosyo-ekonomik durumu, para kriterlerindeki dalgalanmalar, bölgeye olan arz ve talep durumları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılı yapı yaklaşık birim fiyatları ile taşınmazın değerine olumlu ve olumsuz etki edebilecek diğer faktörlergöz önüne alınarak birlikte değerlendirilmesi yapıldığında 05.06.2018 keşiftarihi itibariyle taşınmazın değeri;
Kıymeti : 1.544.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 27/11/2018 günü 15:00 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 27/12/2018 günü 15:00 - 15:20 arası
Satış Yeri : BEYKOZ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR