İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 5 katlı kargir apartman (1/3 hissesi)

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00750669
Şehir : İstanbul / Bayrampaşa
Semt-Mahalle : TERAZİDERE MAH. / ALTINTEPSİ
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 11.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/212 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
870870 TL
Birinci Satış Günü
:
02.04.2018 10:20
İkinci Satış Günü
:
03.05.2018 10:20
Satış Yeri
:
İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2017/212 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı :İstanbul ili, Bayrampaşa İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3277 ada 11 parsel sayılı, 288,20 m2 yüzölçümlü “ARSA” nitelikli taşınmazın 1 /3 HİSSEsi.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul ili, Bayrampaşa ilçesi, Merkezefendi (Terazidere) Mahallesi, Güneş Caddesinde kain, 3277 ada, 11 parsel sayılı, 288,20 m2 yüzölçümlü kayden “ARSA” vasıflı mahallen 61 kapı nolu 5 katlı Karğir Apartmanındaki (Arsa + Binanın) 1/3 HİSSEsidir.Taşınmaz “ARSA” vasıflı olmakla birlikte mahallinde yapılan incelemelerde, üzerinde tapuya işlenmemiş, mimari-statik projesi olmayan, ruhsatı, iskan belgesi bulunmayan yapı tespit edilmiştir. Tapu kaydına göre ARSA’nm yüzölçümü 288,20 m2dir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kat olarak toplam 5 katlı olarak inşa edilmiştir. Zemin kat diğer katlara göre yaklaşık yarım alana sahiptir. Dış cephesi sıvalıdır. Giriş kapısı demirdendir. Merdivenler ve sahanlıklar eski tip mozaik, korkulukları demirdendir. Bina içi daire kapıları demirdir. Pencere doğramaları demirdendir. Asansör yoktur. Bina tahmini yaklaşık 30 yaşındadır. Otoparkı yoktur. Cephesi caddedir. Satış konusu ARSA olan ana taşınmazın üstünde bulunan bina, işyeri, atölye ve depo olarak kullanılmaktadır. Malzeme ve işçiliği 3.sınıf kalitededir. Bodrum ve normal katın her birinin genel brüt alanı yaklaşık 290,00 m2,zemin kat yaklaşık 140,00 m2dir. Brüt inşaat alanı toplamda yaklaşık 1.300,00 m2’dir. Bodrum kattaki atölyeye zemin kattaki işyerine bina girişinden ayrı olarak bağımsız girişler bulunmaktadır. Binada elektrik, su, kanalizasyon tesisatı bulunmaktadır. Binanın genel haliyle bakımsız, eski, yıpranmış olduğu görülmektedir.Taşmmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda olup, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet ve sosyal donatı alanlarına çok yakın mesafede, merkezidir. Sanayi-işyeri yoğunluğu olan bölgede teknik ve sosyal altyapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmaz,0-3 otoyoluna 1300 m, D-100 Karayoluna 1.600m,Terazidere Metro Durağına 230m,Uluğbey ortaokuluna 400m,takribi kuş uçuşu mesafededir.
İmar Durumu : Bayrampaşa İmar-Şehircilik Müdürlüğü’nün 14.07.2017 tarih, 201707623 sayılı yazıda“Bayrampaşa İlçesi, Terazidere Mahallesi, Güneş Caddesi 505 pafta,3277 ada 11 parsel, 21.11.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planı’nda Ticaret + Hizmet sahasında kalmakta olup bitişik nizamdır. İrtifa h:l 1,50 m (3 kat) tır.”
Tapu kaydı ve 1 /1000 ölçekli plan örneği mahalline tatbik edildi, çapının zeminine, arza uygun olduğu, tespit edilen parselin tapu kaydında belirtilen tüm sahası, 288,20 m2’dir.
Kıymeti : 870.870,00 TL(1/3 hissesi)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 03/05/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU - -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini İstanbul 10.İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarakyatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olmasıve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanentebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/212 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/01/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR