BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık 3 katlı kargir bina (96/200 hissesi)

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874472
Şehir : İstanbul / Esenler
Semt-Mahalle : MENDERES MAH. / KARABAYIR
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/654 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
616230 TL
Birinci Satış Günü
:
26.11.2018 13:20
İkinci Satış Günü
:
26.12.2018 13:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

BAKIRKÖY18. İCRA DAİRESİ

2017/654 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Esenler Mah., 122 Ada, 1 Parsel sayılı, 200,00 m² yüzölçümlü, arsa nitelikli taşınmazın 96/200 hissesi satışa konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut 25/10/2017tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Esenler ilçesi, Esenler (Menderes) Mahallesi, 314.sokakta kain, 122 ada 1 parsel sayılı, 200,00 m2 yüzölçümlü kayden ARSA vasıflı mahallen 23 kapı numaralı 3 katlı Karğir Apartmanındaki (Arsa+Binanın) 96/200 HİSSE'sidir. Ana taşınmaz ARSA nitelikli parsel üzerinde, ruhsat, iskan belgesi, mimari projesi bulunmayan 3B grubu yapı sınıfında inşa edilmiş bir yapı bulunmaktadır. Zemin kat+ 1 normal kat+ 1 çekme kat olarak toplam 3 katlı inşa edilmiştir. Toplam 2 adet konut konut bulunmaktadır. Dış cephesi sıvalı, sıvaları yer yer dökülmüştür. Giriş kapısı demirdendir. Pencereleri PVC dir. Asansör yoktur. Bina tahmini yaklaşık 35 yaşındadır. Otoparkı yoktur. Cephesi ara sokaktır. Malzeme ve işçiliği 3.sınıf kalitededir. Her katın genel brüt alanı yaklaşık 100,00 m2, çekme katın brüt alanı yaklaşık 50 m2dir. Brüt inşaat alanı toplamda yaklaşık 250,00 m2’dir. Binada elektrik, su, kanalizasyon tesisatı bulunmaktadır. Bina genel haliyle bakımsız ve yıpranmıştır. Taşınmaz, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda olup, okul, alışveriş alanları, camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet ve sosyal donatı alanlarına çok yakın mesafede, merkezidir. Bölgede teknik ve sosyal altyapı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Taşınmaz, O-3 otoyoluna 650m, Büyük İstanbul Otogarı’na 1.300m,Menderes Metro İstasyonu’na 200m, Menderes Ortaokuluna 300m, Esenler Kaymakamlığına 500m takribi kuş uçuşu mesafededir. "denilmektedir.
İmar Durumu : Esenler Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 02.08.2017 tarih, 3719 sayılı yazısında; “Esenler İlçesi, Menderes Mahallesi, 122 ada 1 parsel sayılı yer, 13.03.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Esenler Uygulama İmar Planında yol alanında kalmaktadır. 122 ada 1 parsel sayılı yerin kurumumuz arşivlerinde imar işlem dosyasında yapılan tetkikte; yasal işlemlere esas teşkil edecek (ruhsat-mimari proje-iskan) belgelerinin olmadığı görülmüştür. Kurumumuz bilgi işlem kayıtlarının tetkik neticesinde; söz konusu taşınmazın adresinin “Menderes Mahallesi, 315.sok. No:22 Esenler-İstanbul adresinde olduğu belirlenmiştir. Esenler ilçesi, 122 ada 1 parsel sayılı taşınmaz “Menderes Mah. 314. Sok.” adresinde olup, 2013 yılı asgari m2 birim değeri: 555,47 TL, 2014 yılı asgari m2 birim değeri: 700,00 TL, 2015 yılı asgari m2 birim değeri: 735,38 TL, 2016 yılı asgari m2 birim değeri: 755,90 TL, 2017 yılı asgari m2 birim değeri: 784,85 TL’dir.” denmektedir. Tapu kaydı ve 1/1000 ölçekli çap mahalline tatbik edildi, çapının zeminine ve arza uygun olduğu tespit edilen parselin tapu kaydında belirtilen tüm sahası 200,00 m2’dir.
Kıymeti : 616.230,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 26/11/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 26/12/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/654 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/10/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR