BODRUM SULH HUKUK MAHKEMESİ

İcradan satılık kargir ev

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00670749
Şehir : Muğla / Bodrum
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 01.10.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/38 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
555250 TL
Birinci Satış Günü
:
09.11.2017 13:00
İkinci Satış Günü
:
07.12.2017 13:00
Satış Yeri
:
Bodrum Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
BODRUM
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLÂNI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : Muğla ili, Bodrum ilçesi, Kızılağaç Mah. Kayırlı Mev. 246 Ada, 9 Parsel sayılı Kargir Ev ve Bahçe vasıflı taşınmaz.
Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Kızılağaç Mahallesinde bulunmaktadır. Taşınmaz %15 meyilli olup, zemini kısmen taşlık-kayalıktır. Taşınmaz üzerinde iki adet tek katlı kagir bina bulunmaktadır. Bu binalardan 55 kapı numaralı bina kısmen kullanılabilecek durumdadır. Bina 2 oda, salon, mutfak, antre ve teras bölümlerinden oluşmaktadır. 57 kapı numaralı bina ise oldukça yıpranmış durumda olup kullanılamazhaldedir. Taşınmaz üzerinde 4'ü çok yaşlı olmak üzere 8 adet zeytin, 1 adet badem, 1 adet dut ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 1.552,57 m²
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Yalı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Plânında 3.Derece Doğal Sit Alanı İçerisinde, Kısmen S-2 Lejantlı Konut Alanı, Kısmen İmar Yolunda Kalmaktadır. Bu alanlarda inşaat emsali plân hükümlerinin 5.6.1 maddesu uygulanacaktır. Komşu parsel içerisinde bulunan tescilli sarnıcı 25 mt'lik koruma bandı kısmen 9 parsel içerisinde kaldığından Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra yazılı nizamda inşaat yapılır.
Kıymeti : 555.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtalif haciz şerhleri mevcut.
1. Satış Günü : 09/11/2017 günü 13:00 - 13:05 arası
2. Satış Günü : 07/12/2017 günü 13:00 - 13:05 arası
Satış Yeri : Bodrum Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu 1.Kat 74 No'lu Oda
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tâhsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnâmeyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/38 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/09/2017

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR