İSTANBUL 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Fatih Ayvansaray'da 5 katlı kargir bina mahkemeden satılıktır

İSTANBUL 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01111854
Şehir : İstanbul / Fatih
Semt-Mahalle : AYVANSARAY MAH. / BALAT
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 07.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
747,010 TL
Birinci Satış Günü
:
28.02.2020 16:00
İkinci Satış Günü
:
27.03.2020 16:00
Satış Yeri
:
İstanbul Adalet Sarayında 4. katta bulunan B2-411 nolu Duruşma Salonunda (İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL 16. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/8 SATIŞ


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İstanbul İli, Fatih İlçesi, Avcıbey Mahallesi, 2698 ada 7 parsel sayılı, ana taşınmaz niteliği “kargir apartman ve ilave” ihale edilecek olup, 109,36 m2 alanlı taşınmazın tam hissesi 04.12.1967 tarihli satış edinim sebepli Ahmet Şaban oğlu Mehmet Emin Duman adına kayıtlı olduğu, İstanbul 6.İcra Memurluğunun 19/10/1984 tarih 984/195 sayı ile Nimet Duman'a intikal eden paya haczin bulunduğu, İstanbul 6.İcra Müdürlüğünün 2010/11340 esas ve 2016/26277 esas sayılı Recep Nabi Duman hissesi üzerine hacizlerin bulunduğu,Burhaniye İcra Müdürlüğünün 2017/1317 esas sayılı Recep Nabi Duman hissesi üzerine borcun bulunduğuna ilişkin şerhler mevcuttur" denilmektedir.
İMAR DURUMU: Bilirkişi raporunda taşınmaz "İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2698 ada 7parselin, İstanbul 4numaralı, İstanbul 1 numaralı, Yenileme Alanları, İstanbul 2 numaralı yenileme alanları, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak, 04.10.2012 onanlı Fatih İlçesi, tarihi yarımada, kentsel, tarihi, kentsel arkeolojik, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’ndaH:9,50 mt irtifada kaldığı belirtilmiştir." denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satış konu "İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ayvansaray Mahallesi, 2698 ada 7parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede genelde az katlı bitişik nizam konut yapıları mevcut olduğu, orta gelir gurubunun yaşadığı bir bölge olduğu,kuş uçuşu mesafe olmak üzere; yaklaşık 100metre kadar mesafede Molla Aşkı Cami, 300 metre kadar mesafede Fatih Edirnekapı İmam Hatip Ortaokulu, 800 metre kadar mesafede Edirnekapı Tramvay İstasyonu, 1200 metre kadar mesafede Edirnekapı Metrobüs İstasyonu ve D-100 Devlet Karayolu bulunduğu, Ulaşım imkanlarının iyi olduğu, teknik alt yapı imalatları tamamlanmış olup bölgeye şebeke suyu, şehir elektriği, doğalgaz, kanalizasyon, haberleşme, vb hizmetleri verildiği,belediye ve kamu hizmetleri mevcut olduğu, kamu kurum ve kuruluşlarına, eğitim kurumlarına, bankalara, alışveriş merkezlerine, pazar ve sağlık merkezlerine yakın konumda yer aldığı, binanın betonarme karkas olarak inşa edildiği, asansör bulunmadığı, taşınmazın bina giriş +3 normal kat ve çatı katından oluşmakta ve her katta tek dairenin bulunduğu arsa alanı 109,35 m2 olup arka tarafta yaklaşık ~ 40,00 m2 bahçesi olduğu, çatı katı dahil toplam 5 bağımsız bölüm bulunduğu,toplam inşaat alanı 330,00 m2 olup,( Çatı katındaki dairenin terası olmasından dolayı) taşınmazın pencerelerinindoğramaları PVC malzemeli ve çatı katı dairenin içinin yıpranmış olduğu, bir bütün olarak da binanın %55 seviyesinde yıpranmış olduğu tespit edildiği, görülebilen çatı katında, teras, oda, oda, WC-Banyo, mutfak hacimlerinin olduğu keşif tarihi itibariyle değerinin 747.010,00 TL kadar olabileceği kanaatine varıldığı görülmüştür.

GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut bilirkişi raporuna görev taşınmazın değeri 747.010,00 TL (yediyüzkırkyedibinon) TL olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI %18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI : 1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazınihalesi 28/02/2020 CUMA GÜNÜ saat 16:00.’ dan - 16:10’a kadar, İstanbul Adalet Sarayında 4. katta bulunan B2-411 nolu Duruşma Salonunda (İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesi Salonu) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 27/03/2020CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar,ikinci ihalenin tamamlanacağı 27/03/2020 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek tekliflermalın muhammenkıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler içinAdalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz mutlaka 2019/8 Satış DosyaNumarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi(%20) nispetinde pey akçesi (İstanbul Adalet Sarayı Vakıflar Bankası Şubesi'nin TR75 0001 5001 5800 7308 5011 31 IBAN) veya bu miktar kadar banka teminat mektubunu tevdi etmeleri elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir.(İİK.Md.124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabınayapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV.‰ 5,69 D.V. 1/2 Tapu Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. YukarıdaDellaliye, TapuSatım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harçoran ve cinslerindeyasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleribedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilantapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.
Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur.20/12/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR