ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çatalca Subaşı Mahallesi'nde kargir bina ve arsası icradan satılıktır

ÇATALCA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00945862
Şehir : İstanbul / Çatalca
Semt-Mahalle : SUBAŞI MAH. / ÇATALCA
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE 13.02.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/192 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
218,787 TL
Birinci Satış Günü
:
18.04.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
15.05.2019 10:30
Satış Yeri
:
Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca /İstanbul

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. ÇATALCA İCRA DAİRESİ

2018/192 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Subaşı Mahallesi, 160 Ada, 38 Parselde borçluya ait olan 1/4 hissesi
Çatalca İlçesi Subaşı mahallesi, 160 Ada, 38 parsel nolu taşınmaz köy yerleşik alanının yaklaşık 4 km güneyinde olup, parsel elektrik ve yol gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Parselin çevresi tel örgü ile çevrelidir. Bahçede araç giriş kapısı vardır. Parselin yola cephesi yoktur. Etrafı şahıs parselleri ile çevrilidir..
Taşınmaz üzerinde fen bilir kişisince hazırlanan raporda da görüleceği üzere A.B.C.harfleri ile gösterilen yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
Fen bilirkişisinin krokili raporunda (A) harfi ile gösterilen yapı , tek katlı prefabrik bina olup, mesken olarak kullanılmaktadır. 64,00 m2 oturum alanlıdır.
Fen bilirkişisinin krokili raporunda (B) harfi ile gösterilen yapı, tek katlı kargir bina olup depo olarak kullanılmaktadır. 18,00 m2 kullanım alanlıdır.
160 Ada, 38 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan ve ekonomik değeri olan ağaç ve süs bitkilerinin ekonomik ömrü, mevcut verimi, yetiştirme zorluğu, ürünün kalitesi, pazar değeri gibi özellikleri dikkate alınarak, keşif tarihi itibariyle hesap edilmiştir.
Taşınmaz üzerinde 87 adet Leylandi 23 adet muhtelif meyve fidanları bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 1.081,21 m2 satışı yapılacak hissenin yüzölçümü
Arsa Payı : 1/4 hissesi
İmar Durumu : Çatalca Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 11.05.2018 tarih ve E. 40949 sayılı yazısında , Çatalca İlçesi Subaşı Mahallesi 160 Ada,38 parsel sayılı taşınmaz 19/05/2013 tasdik tarihli Oklalı ve Subaşı Köyleri 1/5000 ölçekli Nazım imar Planında Tarımsal Niteliği Korunacak alanda kalmaktadır.
Bahse konu parselinde bulunduğu alanda 1/1000 ölçekli uygulama imar planları bulunmadığından imar durumunun tanzim edilemediği belirtilmektedir.
Kıymeti : 218.787,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı ve dosyasında
1. Satış Günü : 18/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 15/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Çatalca Adliyesi İcra Dairesi Kalemi Çatalca /İstanbul
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/192 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/02/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR