BURSA 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bursa Yıldırım'da bahçeli İki Katlı Kargir bina vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi icradan satılıktır

BURSA 19. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01141849
Şehir : Bursa / Yıldırım
Semt-Mahalle : DEĞİRMENLİKIZIK MAH. / BEYAZIT
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HABER 02.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/7058 ESAS
Muhammen Bedeli
:
186,937 TL
Birinci Satış Günü
:
10.04.2020 09:30
İkinci Satış Günü
:
15.05.2020 09:30
Satış Yeri
:
1 Nolu İcra Satış Odası - Bursa Adalet Sarayı A Blok Zemin Kat OSMANGAZİ / BURSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.BURSA19. İCRA DAİRESİ
2018/7058 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Yıldırım İlçesi,DEĞİRMENLİKIZIK Mahalle/Köy, 457 ada, 2 parsel sayılı ve 213,56 m2. miktarlı Bahçeli İki Katlı Kargir Bina vasıflı taşınmazın 1/2 hissesi
Taşınmaz bilgilerinin Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beş yıllık geçici inşaat şerhi bulunmaktadır (Malik/Lehdar: Yıldırım Belediyesi) , denilmektedir.
Söz konusu taşınmaz ile ilgili olarak imar durumu bildirilmemiş olup, Yıldırım Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden şifahi olarak edinilen bilgilere göre; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Değirmenlikızık Mahallesi, 457 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmaz, 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Hmax.(Yükseklik): 6,50 m. (2 kat)olan bitişik nizam konut alanında, kısmen yol kullanımında kalmaktadır.
Taşınmaz, Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları dahilinde bulunan Değirmenlikızık Mahallesi, 2. Afacanlar Sokak, no: 2 adresindeki 213,56 m2. miktarlı arsa ile bu arsanın bir kısmı üzerine zemin+2 normal katlı olmak üzere toplam 3 katlı ve B.A. Karkas niteliğinde teşkil edilmiş olan 1 adet binadan ibarettir. Beher katında müstakil giriş kapılı ve mesken nitelikli 1? er adet dairesi bulunan binanın ana giriş kapısı 2 kanatlı demir profil yapılı, katlar arası merdiven basamakları mermer ile kaplı ve kenarları demir korkuluklu, ön dış cephe duvar yüzeyleri zemin katta seramik ile kaplı, üst kısımları sıvalı ve boyalı, üzeri ise açık teras durumundadır. Yerinde yapılan ölçümlerine göre binanın zemin katının inşaat taban alanı 88,00 m2., 1. normal katının 92,00 m2. ve 2. normal katının 94,00 m2. olup, toplam inşaat alanı ise; (88,00+92,00+94,00) = 274,00 m2. dir.Parselin bina haricinde kalan kısımları, binanın arka cephesinde avlu olarak bırakılmıştır. Binanın katlar itibarı ile görülen halihazır durumları ile diğer teknik ve fiziki özellikleri ise aşağıdaki gibidir.
Zemin kat :2 adet oda, salon, hol, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden ibaret olup, hol, salon ve odaların tabanları laminat parke, mutfak bölümünün mineflo ile kaplı, duvarları ise alçı sıvalı ve desenli saten boyalıdır. Mutfak bölümünde, üzeri mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst MDF dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairenin giriş kapısı çelik, iç kapıları Amerikan panel, demir korkuluklu ve çift camlı olan avlu kapısı ile pencere çerçeveleri çift camlı PVC profildir. Doğu ve batı cepheli olan dairenin batı cephesinde avlusu bulunmaktadır. Odun veya kömür sobası ile ısıtılmakta olup, elektrik ve su abonelikleri mevcuttur.
Normal katlar : yerleşim planı ile teknik ve fiziki özellikler yönünden genelde birbirleri ile benzer yapılmış olup, beher daire 2 adet oda, salon, hol, mutfak, banyo ve wc-lavabo bölümlerinden teşkil edilmiştir.
Hol, salon ve odaların tabanları laminat parke veya marley, mutfak bölümlerinin laminat parke veya seramik ile kaplı, duvarları ise sıvalı ve plastik boyalıdır. Mutfak bölümlerinde, üzerleri mermer veya mermerit kaplı tezgah ile alt ve üst ahşap veya MDF dolapları mevcuttur. Banyo ve wc-lavabo bölümlerinde taban ve duvarlar tamamen seramik olarak yapılmıştır. Dairelerin giriş kapıları çelik veya ahşap, iç kapıları Amerikan panel veya ahşap, balkon kapıları ve pencere çerçeveleri ise alüminyum profil veya çift camlı PVC profildir. Doğu ve batı cepheli olan binanın 1. katının 2 cephesinde de1' er adet balkonu, 2. katının batı cephesinde 1 adet balkonu bulunmaktadır. Daireler, doğalgazlı kombi kat kalorifer sistemi ile ısıtılmakta olup, elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri mevcuttur.
Genellikle mesken amaçlı olarak kullanılan 2 veya 3 katlı bitişik nizam binaların bulunduğu bir mahalde yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine yakın konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, doğalgaz ve kanalizasyon gibi her türlü alt yapı hizmetleri mevcuttur.
Adresi : Bursa İli, Yıldırım İlçesi sınırları dahilinde bulunan Değirmenlikızık Mahallesi, 2. Afacanlar Sokak, no: 2
Yüzölçümü : 213,56 m2
Arsa Payı :
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Davutkadı-Değirmenlikızık Planlama Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Hmax.(Yükseklik): 6,50 m. (2 kat)olan bitişik nizam konut alanında, kısmen yol kullanımında kalmaktadır.
Kıymeti : 186.937,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 08/06/1989 TARİHLİ YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NIN BEŞ YILLIK GEÇİCİ İNŞAAT ŞERHİ
1. Satış Günü : 10/04/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 15/05/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : 1 NOLU İCRA SATIŞ ODASI (taşınmaz satışlarının yapıldığı salon) - Bursa Adalet Sarayı Zemin Kat A Blok MERKEZ / BURSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-İİK 127.maddesi gereğince tapuda adresi bulunamayan mernis adresi tespit edilemeyen ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında gazete ve elektronik ilanının tebligat yerine kaim olmasına,

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/7058 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR