MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya/Manavgat'ta kargir ev ve arsası icradan satılıktır (Hisseli satış)

MANAVGAT 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00917561
Şehir : Antalya / Manavgat
Semt-Mahalle : TAŞAĞIL MAH. / TAŞAĞIL
Yayınlandığı Gazeteler

AKDENİZ HABER 20.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3210 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
24,621 TL
Birinci Satış Günü
:
21.02.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
21.03.2019 10:30
Satış Yeri
:
MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
MANAVGAT
1. İCRA DAİRESİ

2018/3210 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi, 505 ada 33 parsel numaralı taşınmaz, 1.492,86m² miktarında, Kargir Ev ve Arsa vasfıyla 1/4 hissesi (373,22 m²) borçlu adına tapuda kayıtlıdır. Parselin kadastro yolu yoktur. Ancak batısında, yaklaşık 50-60 m sonraki asfalt yola bağlanan zeminde kullanılan yol mevcuttur. Parselin tüm cepheleri kadastro parselleridir. Yakın çevresinde zeytinlik ve tarla tarımı olarak kullanılan tarım arazileri ve köy evleri, geniş bir çevresinde eğimli engebeli tarım arazileri ve çalılık ormanlık alanlar mevcuttur. Parsel doğuya doğru %2-3 eğimli, şekli düzgün, toprak ve topoğrafik olarak yöreye uygun sebze ve meyve tarımı yapılabilecek özellikte, sorunsuz, yeraltı suyu ile sulanabilir tarım arazisi olup halen ev ve ahır, çok bakımlı normal gelişimli 15-20 yıllık kapama zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz üzerinde 45-50 yıllık, hayli yıpranmış bir görünüme sahip ahır ve tek katlı ev bulunmaktadır. Çatı örtüsü kiremitle kaplı, giriş kapısı demirden, pencere doğramaları ve iç kapı kanatları ahşap, iç ve dış duvarları sıvalı ve boyalı tek katlı, konut olarak kullanılmakta olduğu gözlemlenen ev ile kargir, sıvasız ve boyasız, çatısı kiremitle kaplı ahır bulunmaktadır. Taşınmaz tapu kaydında tarla olarak görünüyor ise de üzerinde tek katlı ahır ve hayli yıpranmış vaziyette bulunan ev bulunmaktadır. Antalya ili, Manavgat ilçesi, Taşağıl Mahallesi, 505 ada 33 nolu nolu parselde borçlu adına kayıtlı 1/4 (373,22m²) hisseninüzerindeki muhtesatlarla birlikte değeri 24.621,00TL'dir.
Kıymeti : 24.621,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi, 504 ada 13parsel numaralı taşınmaz, 3.058,31m² miktarında, Tarla vasfıyla 1/12 hissesi (254,86 m²) borçluadına tapuda kayıtlıdır. Parselin güneyi kadastro yolu, diğer cepheleri kadastro parselleridir. Parsel doğuya doğru %2-3 eğimli, şekli düzgün, toprak ve topoğrafik olarak yöreye uygun sebze ve meyve tarımı yapılabilecek özellikte, sorunsuz, yeraltı suyu ile sulanabilir tarım arazisi olup halen düzenli dikilmiş bakımlı ve normal gelişimli 8-10 yıllık kapama zeytinlik olarak kullanılmaktadır. Parsellerin konumu ve toprak özellikleri dikkate alınarak normal şartlarda olduğu gibi zeytin tarımı yapılması durumunda, Antalya GTH Müdürlüğü Tarımsal Ürünlerin Maliyet-Gelir Tablosu ve arazinin mevcut özellikleri dikkate alındığında ortalama yılda dekara 1500,00 TL gelir alınabileceği, parselin konumu, ulaşım durumu, sulama durumu, kullanım amacı, tapu kaydı, hisse durumu, bölgenin güvenliği ve ekonomik yapısı, yerleşim alanları ve turizm bölgesine yakın oluşu, araziye olan talep durumu, alım satım rayiçleri gibi unsurlar dikkate alınarak kapitalizasyon oranı % 6 alınmıştır. Antalya ili, Manavgat ilçesi, Taşağıl Mahallesi, 504 ada 13 nolu parselde borçlu adına kayıtlı 1/12 (254,86m²) hissesininüzerindeki ağaçlarla birlikte değeri 6.371,48TL'dir.
Kıymeti : 6.371,48 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Manavgat İlçesi, Taşağıl Mahallesi, 527 ada 9parsel numaralı taşınmaz, 1.100,46m² miktarında, Narenciye Bahçesi vasfıyla 3/560 hissesi (5,90 m²) borçlu adına tapuda kayıtlıdır. Parsel doğuya doğru %2-3 eğimli, şekli düzgün, toprak ve topoğrafik olarak yöreye uygun sebze ve meyve tarımı yapılabilecek özellikte, yeraltı suyu ile sulanabilir tarım arazisi olup halen düzenli dikilmiş bakımlı ve normal gelişimli kısmen 10-12 yıllık narenciye bahçesi, kısmen dezeytinlik olarak kullanılmaktadır. Antalya ili, Manavgat ilçesi, Taşağıl Mahallesi, 527 ada 9 nolu parselde borçlu adına kayıtlı 3/560 (5,90m²) hissesininüzerindeki ağaçlarla birlikte değeri 176,86TL'dir.
Kıymeti : 176,86 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/02/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 21/03/2019 günü 11:10 - 11:20 arası
Satış Yeri : MANAVGAT ADLİYESİ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"İş bu ilan İ.İ.K.'nın 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olunur."
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3210 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR