ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

7 Adet taşınmazın satış ve kiralanması ihalesi yapılacaktır

ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1  Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

KADIKÖY EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların satış ihalesi 30/09/2019 günü yapılacaktır.)
SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m²) HAZİNE HİSSESİ (m²) CİNSİ TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İMAR DURUMU İHALE SAATİ
1 34010100130 Adalar (Büyükada) Meşrutiyet - 26 134 71 536,50 16/32 arsa paylı (268,25m2) zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm Bahçeli Kargir Apartman 1.200.000,00 300.000,00 Şartnamede belirtilmiştir. 14:00
2 34160101214 Kadıköy Caferağa - 20 109 37 374,00 45792/518400 arsa paylı (33,03m2) 1. kat 5 no'lu bağımsız bölüm 6 Katlı Çatı Arası Olan Betonarme Bina ve Arsası 890.000,00 222.500,00 Şartnamede belirtilmiştir. 14:20
3 34010100908 Adalar (Büyükada) Cami - 18 85 149 387,00 46/120 arsa paylı (148,35m2) zemin kat 2 no'lu bağımsız bölüm Üç Kat Üç Daireli Kargir Ev 400.000,00 100.000,00 Şartnamede belirtilmiştir. 14:40
4 34160101272 Kadıköy Göztepe - 112 3091 70 605,05 140/4680 arsa paylı (18,10m2) zemin kat 1 no'lu bağımsız bölüm 10 Katlı Betonarme Bina ve Arsası 350.000,00 87.500,00 Konut 15:00
5 34010100895 Adalar (Büyükada) Cami - 18 85 149 387,00 20/120 arsa paylı (64,50m2) bodrum kat 1 no'lu bağımsız bölüm Üç Kat Üç Daireli Kargir Ev 200.000,00 50.000,00 Şartnamede belirtilmiştir. 15:20
KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların kira ihalesi 30/09/2019 günü yapılacaktır.)
SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ TAHMİNİ İLK YIL KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE SAATİ
6 34180101227 Kartal Yakacık-Merkez Bağlar Caddesi 113 1012 10 1.422m2'lik taşınmazın 700m2'lik kısmı 3 (üç) Yıl Tarla 112.000,00 33.600,00 Ticari Alan 15:40
ÜSKÜDAR EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazların kira ihalesi 30/09/2019 günü yapılacaktır.)
SIRA NO DOSYA NO İLÇESİ MAHALLE / KÖY SOKAK / MEVKİİ PAFTA ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜM (m2) KİRA SÜRESİ CİNSİ TAHMİNİ İLK YIL KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) KULLANIM AMACI İHALE SAATİ
7 34260103142 Üsküdar Kuzguncuk Menteş 111 572 6 40,96 3 (üç) Yıl Arsa 2.662,40 798,72 Bahçe 16:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satışı, gösterilen gün ve saatte, 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca"Açık Teklif Usulü" ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
(a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatların Mal Müdürlükleri veya hizmet binamızda bulunan Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması, Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir.
(b)Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren ) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nüfus cüzdan fotokopisi ve İkametgah Belgesini;
Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi;
Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi;
Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalan kısma faiz uygulanmak suretiyle kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faiziyle tahsil edilir.
4- İhaleye ait şartname İhale Servisinde görülebilir. İhale bilgileri internet adresimizdeki ( https://istanbul.csb.gov.tr) "Milli Emlak Duyuruları" bölümünden takip edilebilir.
5- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 (beş) yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.
6- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.
7- Postadaki vaki gecikmeler kabul edilemeyecektir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR