ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi kantin yeri kiraya verilecektir

ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01062515
Şehir : Zonguldak / Çaycuma
: 152
Yayınlandığı Gazeteler

DEMOKRAT ÇAYCUMA 08.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
KANTİN KİRALAMA alımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çaycuma Devlet Hastanesi Yemekhanesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi Başhekimliği

KANTİN KİRALAMA alımı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin
a) Adresi :Çay Mah.Topbaşı Mevkii Çaycuma / ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası :3726158222-3726152730
c) Elektronik posta adresi : zonguldakdhs2@saglik.gov.tr
2-Kiraya verilecek taşınmazın
a)İli/ İlçesi/Mahalle
b)Cinsi
c)Taşınmaz No
d)Ada No
e)Parsel No
f)Yüzölçümü
g)Kiralanacak alanın yüzölçümü
h)Kiralama amacı
ı)Kiralama Süresi
i)İlk yıl tahmini kira bedeli
: Zonguldak/Çaycuma/Çay Mah.
: Devlet Hastanesi
:67050300006
:142
:2
:19.159m²
:152m²
:Kantin
:01/01/2020-31/12/2021 tarihleri arası
: 372.017,52.-TL
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çaycuma Devlet Hastanesi Yemekhanesi
b) Tarihi ve saati :25.10.2019 - Saat 10:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Kanuni ikametgah beyanı,
4.2. Tebligat adres beyanı,
4.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (nüfus cüzdanı sureti), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
4.4. Geçici teminatı yatırdığına dair belge,
4.5. Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,
4.6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ,

5- İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 (elli)Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

6- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
10-İstekliler 11.160,53.- TL tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR