HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zeytinci halinde dükkanlar kiraya verilecektir

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908019
Şehir : Balıkesir / Havran
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 05.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tekke Mahallesi Katırcıoğlu Caddesinde Bulunan 14 Adet Zeytinci Hali Dükkanları
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 11:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Havran Belediye Başkanlığı
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT İLÇEMİZ TEKKE MAHALLESİ KATIRCIOĞLU CADDESİNDE BULUNAN 14 ADET ZEYTİNCİ HALİ DÜKKANLARININ 3 YILLIĞINA KİRALAMA İHALESİ İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tekke Mahallesi Katırcıoğlu Caddesinde Bulunan 14 Adet Zeytinci Hali Dükkanları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci Maddesine göre Açık Artırma Usulü ile 3 yıllığına kiraya verme ihalesi yapılacaktır.
 2. İhalesi yapılacak olan Zeytinci Hali Dükkanlarının Ada-Parsel Numaraları, Cinsi, m2’ si, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati aşağıda belirtilmiştir. Aşağıda belirtilen ihale tarih ve saatinde ihaleye talipli katılmazsa 2 nci ihalesi aynı şartname hükümleri gereğince aynı yer ve saatte 20.12.2018 tarihinde yapılacaktır.

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİNİN LİSTSİ

Sıra No Ada No Parsel No Cinsi Yüz Ölçümü
(m2)
Muhammen 1 Aylık Kira Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 321 27 Zeytinci Hali 55,95 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.10
2 321 28 Zeytinci Hali 53,76 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.15
3 321 29 Zeytinci Hali 53,89 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.20
4 321 30 Zeytinci Hali 54,51 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.25
5 321 32 Zeytinci Hali 53,92 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.30
6 321 33 Zeytinci Hali 54,39 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.35
7 321 34-35 Zeytinci Hali 215,3 m2 400,00 TL. 432,00 TL. 13.12.2018 11.40
8 321 36 Zeytinci Hali 56,59 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.45
9 321 37 Zeytinci Hali 57,83 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.50
10 321 38 Zeytinci Hali 56,98 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 11.55
11 321 39 Zeytinci Hali 57,81 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 12.00
12 321 45 Zeytinci Hali 54,67 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 12.05
13 321 46 Zeytinci Hali 53,87 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 12.10
14 321 47 Zeytinci Hali 53,98 m2 280,00 TL. 305,00 TL. 13.12.2018 12.15

 1. İhaleye Katılabilmek İçin İstenilen Belgeler
  1. Gerçek Kişiler İçin
 • Başvuru Dilekçesi
 • İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)
 • Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı
 • Sabıka Kaydı (Kaymakamlık veya Savcılıktan Alınacak)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  1. Tüzel Kişiler İçin
 • 2018 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi
 • Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2018 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
 • Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.
 • Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi
 • İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi. İstenilecektir.

 1. Şartnamesi Mesai Saatler içerisinde bedelsiz olarak Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR