BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde 41 m2 dükkan icradan satılıktır

BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00942642
Şehir : İstanbul / Zeytinburnu
Semt-Mahalle : YENİDOĞAN MAH. / TELSİZ
: 41
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/108 ESAS
Muhammen Bedeli
:
300,000 TL
Birinci Satış Günü
:
21.03.2019 10:20
İkinci Satış Günü
:
18.04.2019 10:20
Satış Yeri
:
Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ

2018/108 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yenidoğan Mah., 1797 Ada, 59 Parsel Sayılı 114,00 m2 Yüzölçümlü Arsa Nitelikli Ana Taşınmazda 164/764 Arsa Paylı Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Altına Deposu Olan Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut09/07/2018tarihli bilirkişi raporuna göre "Konu taşınmaz, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 41/3. Sokak, No:4A adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu bölge, ticaret ve konut fonksiyonlu gelişme göstermiştir. Bölgenin altyapısı tamamlanmış olup bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Konu taşınmaza ulaşım, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden sağlanmaktadır. Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Hizmet Binası, konu taşınmaza yakın konumdaki sosyal yapıdır. Anagayrimenkul, tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 1797 Ada, 59 parselde kayıtlı, ARSA nitelikli, 114,00 m² alanlı, Kat irtifaklı anataşınmaz ve üzerinde betonarme karkas sistemle, 2. Sınıf malzeme ve işçilikle bitişik nizamlı inşa edilmiş binadır. Bina, 1988 yılı yapımı olup, yaklaşık olarak, 30 yaşındadır. Bina, 41/3. Sokaktan 4 kapı no’lu girişlidir. Konu taşınmazın bulunduğu binaya ait, Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü arşivinde, 18.08.1988 tarih 88/7326 no'lu kat irtifakına esas onaylı mimari projesi incelenmiştir. Mimari projesine göre bina, kısmi 2. Bodrum, 1. Bodrum, zemin, 3 normal, teras kattan oluşmaktadır. Binanın 2. bodrum katında, sığınak ile kömürlükler ile 1 no’lu b. b. dükkâna ait depo, 2. Bodrum+1. Bodrum katında, 1 adet depolu dükkan, 1. Bodrum+zemin katında, 1 adet depolu dükkan, 1 adet dükkan, 1-3. normal katların her birinde 1’er adet b. b. mesken bulunmaktadır. Binada toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binaya ait, 88/7326 Sayılı Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Bina girişi, 41/3. Sokağına bakan cephesinden, zemin kat kotundan verilmiştir. Binada asansör bulunmamaktadır. Binanın dış cephesi, plastik boyalıdır. 2 no’lu b. b. altında deposu olan dükkan, onaylı mimari projesinde, binanın zemin katında, Net:41 m² (Brüt: 44 m²) alanda, dükkan ile wc hacminden, 1. Bodrum katında, Net:19 m² (Brüt:21 m²) alanda, depo hacminden oluşmaktadır. Konu taşınmaz, toplamda, Net:60 m² (Brüt:65 m²) alana sahiptir. Konu taşınmaz, numarataj işlemine göre, 41/3. Sokaktan dış kapı no'su:4A'dır. Zemin kat yüksekliği, 3,30 metre, 1. Bodrum kat yüksekliği, 3,40 metredir. Taşınmaz, güneydoğu yönünde, binanın 41/3. Sokağa bakan konumda, sokağa yaklaşık olarak 7,80 metre cephelidir. Yerinde yapılan tespite göre, taşınmazın, 41/3. Sokaktan girişi mevcutta kapatılmıştır. Taşınmaz, mevcutta, 45/1. Sokak, 3A kapı numaralı komşu binanın zemin katındaki dükkandan girişlidir. Taşınmaz ile komşu binanın zemin katındaki dükkan arasındaki dış duvarlar tamamıyla yıkılmıştır.Konu taşınmaza ait, binanın zemin katındaki alan, 45/1. Sokak tarafındaki dükkan sahibi tarafından kiralık olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın, zemin katı, mevcutta, mutfak, tuvalet, depo ile bodrum kata iniş alanı olarak, 1. Bodrum katındaki alan ise depo olarak kullanılmaktadır. 1. Bodrum katındaki depoya, 41/3. Sokaktan çıkış kapısı yapılmıştır. Taşınmazın, tüm iç mekan zeminleri, seramik kaplamalıdır. Duvarlar ve tavanlar, plastik boyalıdır. Mutfakta, mdf’li mutfak dolabı ile mermerden imal mutfak tezgahı bulunmaktadır. Tuvalet hacminde, lavabo ile alaturka hela taşı mevcuttur. Zemin katına iniş merdiveni, demir-saç profillidir. Mutfak ve tuvalet kapılarıı, pvc profillidir. Dış kapısı, pencereleri, demir profilli, dışardan demir korkulukla korumalıdır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28.06.2018 tarihli yazısında, İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Yenidoğan Mahallesi, 1797 Ada, 59 Parsel sayılı yer, 06.12.2007 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında, “Konut+Ticaret Alanında” kalmakta olup, bitişik nizam, Hmax:12,50 metredir. Denilmektedir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %8 (2.satış günü KDV %18 olup, KDV oranlarının değişikliğine ilişkin yeni bir karar çıkması durumunda 2 satış tarihinde düzeltme ilanı yapılmaksızın kanunen geçerli yeni oran esas alınacaktır.)
Kaydındaki Şerhler : Beyan. Yönetim planı 07/03/1990
1. Satış Günü : 21/03/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 18/04/2019 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcısatış bedelinden ödenir. Taşınmazın aynından doğan vergi borcu yönünden ise takibin ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile başlatılan takip olması halindeihale bedelinin dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değişikliğe gidilen İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2 maddesi dikkate alınacaktır.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
7 - Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/108 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR