YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıldırım Belediyesine ait 500 m2 işyeri ihale usulü ile kiraya verilecektir

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01029519
Şehir : Bursa / Yıldırım
Semt-Mahalle : AKÇAĞLAYAN MAH. / DAVUTKADI
: 500
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 24.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HAKİMİYET 26.07.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
5449 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan Akçağlayan Mahallesi Akçağlayan Toplu Konutları içi 503. Sokak adresinde konuşlu 550 m2 olan kapalı alanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi,
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2019 14:00
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN5449 Ada 3 Parsel üzerinde bulunan Akçağlayan Mahallesi Akçağlayan Toplu Konutları içi 503. Sokak adresinde konuşlu 550 m2 olan kapalı alanın 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.


Tahmini bedeli Aylık 2.500,00-TL (KDV Dahil)
Geçici teminatı 2.700,00-TL

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 06/08/2019 Salı günü saat 14.00'de yapılacaktır.
Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde görülebilir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin;
a) Kanuni ikametgahlarını belirleyen belge,
b) Geçici teminata ait vezne makbuzu veya Banka teminat mektubu,
c)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinden önce Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Biriminde müracaatları ilan olunur.

*** Bu İhale İlanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr)’de görülebilir.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR