YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yıldırım/75.yıl'da kreş ve anaokulu binası ihale ile kiraya verilecektir

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00940705
Şehir : Bursa / Yıldırım
Semt-Mahalle : 75.YIL MAH. / ESENEVLER
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 06.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
BURSA ŞEHİR 08.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Yıldırım Belediye Başkanlığına ait 75.Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parsel üzerinde konuşlu Kreş ve Anaokulu Binasının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BURSA YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yıldırım Belediye Başkanlığına ait 75.Yıl Mahallesi 4204 ada, 17 parsel üzerinde konuşlu Kreş ve Anaokulu Binasının 10 yıl süreyle kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile ihaleye konulmuştur.

Tahmini bedeli Aylık 12.000,00-TL (Onikibin Türk Lirası) (KDV Dahil)
Geçici teminatı 4.320,00 -TL (Dörtbinüçyüzyirmi Türk Lirası)

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 21/02/2019 Perşembe günü saat 14.00'de yapılacaktır.
Şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Biriminde görülebilir.

İhaleye iştirak edecek isteklilerin;
a) Kanuni ikametgahlarını belirleyen belge,
b) Geçici teminata ait vezne makbuzu veya Banka teminat mektubu,
c)Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayii odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Satınalma Birimine müracaatları ilan olunur.

*** Bu İhale İlanı Belediyemiz internet sitesinden (www.yildirim.bel.tr)’de görülebilir.


İlan tarihleri :
Bursa'da : 06/02/2019
08/02/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR