YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yeşilyurt/Bostanbaşı Mahallesi'nde dükkan hissesi ihaleyle satılacaktır

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İlçemiz Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parsel, A Blok Zemin 41 bağımsız nolu dükkânda bulunan 224/261 Belediyemiz hissesinin satışı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.03.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA İLİ
YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BOSTANBAŞI MAHALLESİ 251 ADA 2 PARSEL, A BLOK ZEMİN 41 BAĞIMSIZ NOLU DÜKKANDA BULUNAN 224/261 BELEDİYEMİZ HİSSESİNİN SATIŞI İŞİ
(SATIŞ İLANI)

İlçemiz Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parsel, A Blok Zemin 41 bağımsız nolu dükkânda bulunan 224/261 Belediyemiz hissesinin satış ihalesi, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle yapılacaktır.

  1. Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parselde kayıtlı A Blok Zemin 41 bağımsız bölüm nolu dükkan brüt 501,00 m2, net 483,50 m2’dir.
  2. Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parselde kayıtlı A Blok Zemin 41 bağımsız bölüm nolu dükkanda Belediyemize ait 224/261 hisse bulunmaktadır.

SATIŞA SUNULACAK YER HİSSENİN MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
TUTARI
ŞARTNAME BEDELİ
Bostanbaşı Mahallesi 251 ada 2 parselde kayıtlı A Blok Zemin 41 bağımsız bölüm nolu dükkanda Belediyemize ait 224/261 hisse
1.037.394,64 TL

31.121,84 TL

250,00 TL

  1. Satış ihalesi 07.03.2019 tarihinde saat 11:00’de yapılacaktır.
  2. İhaleye iştirak edecek taliplilerin, 07.03.2019 tarih ve saat 10:59’a kadar geçici teminatlarını Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırarak ihale dosyası alındı makbuzu ve geçici teminat makbuzlarını ihale komisyonu başkanlığına sunmaları gerekmektedir.
  3. İstekliler İhaleye ilişkin bilgi ve belgeleri Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 250,00 TL (iki yüz elli TL) ücret karşılığında satın alınabilir.
  4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  5. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleyi İta Amirince onaylandıktan sonra, onayı takip eden en geç 15 gün (Onbeş gün) içerisinde ilgili bedeli yatırarak tapusunu almış olması gerekir. Aksi takdirde ihalesi iptal edilmiş sayılarak yatırmış olduğu geçici teminatları Belediyemize gelir kaydedilecektir.
  6. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR