EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Wc ve depo kiraya verilecektir

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00874851
Şehir : Afyonkarahisar / Emirdağ
Yayınlandığı Gazeteler

EMİRDAĞ 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz

1- Menderes mahallesi 1023 Sk. No:33/B adresindeki Tüp Deposu

2- Yeni Mahalle Eskişehir caddesi Otogar 34 nolu Yazıhane

3-Yeni mahalle Eskişehir caddesi Otobüs terminali 10 nolu WC 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.


Sıra No İşyeri No Muhammen Teminat Bedeli İhale Şartname
Bedel Geçici Yıllık Başlama Saati Bedeli
K.D.V hariç

1-) 33/B 3.000,00 TL 270,00 TL 14:00 100,00 TL
2-) 34 3.648,00 TL 328,32 TL 14:10 100,00 TL
3-) 10 1.200,00 TL 108,00 TL 14:20 100,00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz 4- Yeni Mah. Eskişehir Cad. Otogar Z-19 Nolu İş Yeri’nin 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren 10 (on) yıllığına kiraya verilecek olup, 1 yıllık kira muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.


Sıra No İşyeri No Muhammen Teminat Bedeli İhale Şartname
Bedel Geçici Yıllık Başlama Saati Bedeli
K.D.V hariç

4-) Z-19 6.000,00 TL 1.800,00 TL 14:30 100,00 TL

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz

5- Çilli mahallesi 208 ada 692 parsel arsa

6- İncilli mahallesi 291 ada 136 parsel arsa

7--Karşıyaka mahallesi 234 ada 855 parsel

8-Karşıyaka mahallesi 234 ada 856 parsel

9-Karşıyaka mahallesi 234 ada 857 parsel

10-Yenidoğan mahallesi 182 ada 436 parsel 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsaların m² muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra No Mahalle Ada Parsel Alanı m² Muhammen m² Bedeli KDV Hariç Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli
5-) Çilli 208 692 538,19 150,00 TL 2.422,00 TL 14:40 100,00 TL
6-) İncili 291 136 659,40 90,00 TL 1.781,00 TL 14:50 100,00 TL
7-) Karşıyaka 234 855 486,98 600,00TL 8.766,00 TL 15:00 100,00 TL

8-) Karşıyaka 234 856 467,84 600,00 TL 8.422,00 TL 15:10 100,00 TL
9 -) Karşıyaka 234 857 495,69 600,00 TL 8.923,00 TL 15:20 100,00 TL
10 -) Yenidoğan 182 436 293,91 105,00 TL 926,00 TL 15:30 100,00 TL

Kiralama İhalesi Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 24.10.2018 tarihinde saat 14.00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale biriminde görülebilir.
İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 24.10.2018 tarihi saat 14:00 kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlçe nüfus müdürlüğünden)
3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)
4-) Kiralama ihalesine katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
6-) Ayrıca istekliler adına vekaleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER(TÜZEL KİŞİ)
1-) Dilekçe (Kiraya çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair)
2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.
3-) Ticaret Sicil Belgesi ( Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve Temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)
4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü
5-) İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.
6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)
7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)
8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR