VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BŞK.

Vezirköprü Belediyesine ait işyerleri kiraya verilecektir

VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00944633
Şehir : Samsun / Vezirköprü
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZLEM 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyeye ait 5 (Beş) adet işyeri ayrı ayrı kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.02.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür merkezi Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


VEZİRKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 (Beş) ADET İŞYERİ KİRAYA VERİLMESİ

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen 5 (Beş) adet işyeri ayrı ayrı kiraya verilecektir.

Sıra No

MAHALLESİ

MEVKİ

CİNSİ

KAPI NO


M2

TAHMİN
EDİLEN AYLIK
BEDEL

GEÇİCİ
TEMİNAT

1

FAZIL AHMET PAŞA MAH.

KÖPRÜLÜLER CAD.

İŞ YERİ

35

30,67

1.460,00 TL

525,60 TL

2

FAZIL AHMET PAŞA MAH.

KÖPRÜLÜLER CAD.

İŞ YERİ

35/1

47,46

2.250,00 TL

810,00 TL

3

FAZIL AHMET PAŞA MAH.

KÖPRÜLÜLER CAD.

İŞ YERİ

35/2

46,57

2.200,00 TL

792,00 TL

4

ORTACAMİ MAH.

1105. SOKAK

İŞ YERİ

99

11,00

90,00 TL

32,40 TL

5

CUMHURİYET MAH.

515. SOKAK

İŞ YERİ

7/1

57,12

160,00 TL

172,80 TL

  1. Kiralanacak olan taşınmaza ait şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Kira Tahakkuk Servisinden ücretsiz temin edilebilir.

  2. İhale 21 ŞUBAT 2019 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Kültür merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 ) İsteklilerden aranacak belgeler;
Kanuni ikametgâh sahibi olmak; Tebligat için Türkiye’de adres göstermek; geçici teminatı yatırmış olmak; Tüzel kişilerde idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri; isteklinin Belediyemize borcu olmadığına dair belge almaları Şarttır.
5) İhaleye iştirak edeceklerin 21.02.2019 Perşembe günü saat 15.00’e kadar geçici teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur. 08.02.2019


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR