MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Van/Muradiye'de işyerleri kiraya verilecektir

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00961502
Şehir : Van / Muradiye
Semt-Mahalle : KANDAHAR MAH. / MURADİYE
: 390
Yayınlandığı Gazeteler

VANSESİ 09.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MURADİYE 11.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Muradiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MURADİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

SIRA NO CİNSİ MEVKİ ADA-PAFTA KULANIM ALANI TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ VE SAATİ İŞYERİNİ DURUMU
1 İŞYERİ
(Resturant)
Kandahar Mahallesi Muradiye Şelalesi 336/1 Kapalı Alan; 270 m2
Açık Alan;
120 m2
Toplam
390 m2
Aylık 4.000,00 TL
Yıllık Kira Bedeli 48.000,00 TL
2.400,00 19/03/2019 10:00 YENİ YAPI
2 İŞYERİ
(1 Nolu Büfe)
Kandahar Mahallesi Muradiye Şelalesi 336/1 Kapalı Alan; 6,50 m2 1.000,00 TL 1.000,00 TL
(%5)
19/03/2019 10:30 YENİ YAPI
3 İŞYERİ
(2 Nolu Büfe)
Kandahar Mahallesi Muradiye Şelalesi 336/1 Kapalı Alan; 6,50 m2 1.000,00 TL 1.000,00 TL
(%5)
19/03/2019 11:00 YENİ YAPI
4 İŞYERİ
(3 Nolu Büfe)
Kandahar Mahallesi Muradiye Şelalesi 336/1 Kapalı Alan; 6,50 m2 1.000,00 TL 1.000,00 TL
(%5)
19/03/2019 11:30 YENİ YAPI


Yukarda niteliği belirtilen İş yerinin; Belediye Meclisinin 08/02/2019 tarih ve 2019/15 sayılı kararlarına göre;

 1. 2886 sayılı Kanunun 45 nci maddesi Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir. İhale yeri Muradiye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü.
 2. Şartname ve ekleri; Muradiye Belediyesi satın alma müdürlüğü biriminde gerçek şahıslar için kimlik belgesi, Tüzel şahıslar için vergi ve yetkili olduğuna dair belge ibraz edilerek ücretsiz görülebilir. Şartname bedeli 100,00TL olup, ihale katılmak isteyenlerin şartname dökümanı satın almak zorunludur.
 3. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi, Kanuni ikametgah belgesi ve Noter tasdikli imza sirküsü,
 4. Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi veya ziraat odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (tescil belgesi), Yetki Belgesi ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Ortak girişimciler (Gerçek veya Tüzel) ise; yukarıda belirtilen belgelerin ((ortak girişimci ortaklardan her biri için ayrı ayrı sunulacak) ile birlikte, şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter onaylı Ortaklık girişim beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi ve ortak girişim adına teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
 6. Vekaleten iştirak edenlerden noter tasdikli vekaletnameyi sunmaları zorunludur.
 7. İş Deneyim Belgelerinden; 1-Çıraklık Eğitim Merkezi Satış ve Pazarlama belgesi, 2- 4(dört) yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümlerinden birinden mezun olmak, 3- Gıda Mühendisliği bölümü mezun olmak,4- Ziraat Mühendisliği bölümü mezun olmak, 5- 2(iki) yıllık Otel İşletmeciği Bölümü mezunu olmak, 6-2(iki) yıllık Gıda Bölümü mezunu olmak,7- 2(iki) yıllık Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü mezunu olmak8- Dünya Mutfağı Sertifikası belgelerinden ez az birine sahip olmak.9- Kafe/Kantin/Çay Bahçesi İşyeri Açma Ruhsatı (işletme), belgelerinden en az birine sahip olmak.
 8. Geçici Teminat T.C Ziraat Bankası Muradiye Şubesi Muradiye Belediye Başkanlığı TR5800 0100 0448 0708 9434 5003 İBAN Numaralı Hesaba yatırılacaktır.
 9. İstenilen belgeler ihale saatinde önce ihale komisyonuna teslim edilmeli veya iadeli taahhütlü postayla ihale saatinde önce gelecek şekilde gönderilmelidir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 10. Katma Değer Vergisi ve yasal ödemeler alıcıya aittir.
 11. İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İlanen Duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR