KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden kiralık işyerleri ve arsa

KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tabloda nitelikleri belirtilen işyerlerinin satışı yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.11.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Hepkebirler Mahallesi Adalet Caddesi No: 2 / Kastamonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N

KASTAMONU VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Sıra No Dosya No İLİ İLÇESİ Mah
/Köy
Cadde/
Sokak/
Mevkii
CİNSİ Ada Parsel No Alanı (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici %3 Ek Tem %20 İhale Tarihi İhale Saati
Aylık Yıllık
1 371010060001 KASTAMONU MERKEZ HEPKEBİRLER MAH. CUMHURİYET CAD. İŞYERİ + DEPO 277 24 566,00 20.000,00 240.000,00 55.200,00 20.11.2018 10:30
2 376200003002 KASTAMONU TOSYA KARGI MAH. KUNDURACILAR SOK. İŞYERİ 235 2 34,00 450,00 5.400,00 1.242,00 20.11.2018 11:00
3 371100005000 KASTAMONU DEVREKANİ AHİÇELEBİ MAH. ABANA CAD. ARSA 236 5 390,88 100,00 1.200,00 276,00 20.11.2018 11:30
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar, belirtilen gün ve saatte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle özel ve genel
şartlar çerçevesinde kiraya verilecektir.
1- İhaleye çıkan taşınmazlar, ihale dosyası Vakıflar Bölge Müdürlüğü/Yatırım Emlak Şube Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
2- Taşınmazlar sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar kiraya verilecektir.
Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ce yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak ve emsal, rayiç gözetilerek artırılacaktır.
3- 1 nolu taşınmazın bulunduğu binada işhanı yönetimi mevcut olup, m2 üzerinden hesaplanan yönetim gideri kira hariç işhanı yönetim hesabına yatırılacaktır.
4- İhale belirtilen gün ve saatte Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binası Hepkebirler Mahallesi Adalet Caddesi No: 2 / Kastamonu adresinde yapılacaktır.
5- İsteklilerden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca, gerçek kişiler için; kimlik bildirimi, geçici ve ek teminat makbuzu veya mektubu, şirket olarak katılacaklar için:
faaliyet belgesi, ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, geçici ek teminat makbuzu veya mektubu, kooperatif veya dernek olarak katılacaklar için:
yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, geçici ve ek teminat makbuzu veya mektubu istenilecektir. Muhtevasında süresi belirtilen belgeler
hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.
6- Geçici ek ve kesin teminat olarak 2886 sayılı Yasanın 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup, nakit olarak yatırılacak teminatların Vakıflar Bankası
Kastamonu Merkez Şubesindeki (TR060001500158007287125610) nolu idare hesabına yatırılması, teminat mektuplarının süresiz limit içi olması gerekmektedir.
7- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. İhale üzerinde kalan talipliden sözleşme için; yıllık kirayı peşin
ödeme, Vakıfbank’tan otomatik ödeme, yıllık kira tutarı kadar teminat mektubu/ipotek verme veya mali durumlarını belgeleyen iki muteber kefil istenecektir.
Sözleşmeden sonra taşınmazın yangın, hırsızlık, ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunludur.
8- Vakıf taşınmazlar mevcut durumları ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, mesleki, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan
alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vs. kiracıya aittir.
9- Açık teklif suretiyle yapılacak ihalesinde istekli olmaması halinde 15 gün süreyle pazarlık ihalesine bırakılan taşınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacaktır.
10- Sermayeleri, talip olunan gayrimenkulün muhammen bedelinin bir yıllık tutarından az olan şirketler ihaleye katılamayacaklardır.
11- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR