ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ünye Belediyesi'ne ait 450 m² hamam niteliğindeki işyeri kiraya verilecektir

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01078303
Şehir : Ordu / Ünye
Semt-Mahalle : ÇAMURLU MAH. / ÜNYE
Yayınlandığı Gazeteler

ÜNYE KENT 07.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
ÜNYE KENT 12.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çamurlu Mahallesi Saray Cad. No:22  de bulunan 450 m² lik  1 adet hamam niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
18.11.2019 14:10
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.11.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

1 ADET İŞYERİ KİRALAMA İHALESİ İLANI

1.Ünye Belediyesinin mülkiyetinde veya görev, yetki sorumluluk alanı içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No:

Mevkii Nevi

Yıllık Muhammen Kira Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

Kira Süresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Çamurlu Mahallesi Saray Cad. No:22 de bulunan 450 m² lik 1 adet hamam niteliğindeki işyerinin kiraya verilmesi işi.

30.000,00 TL
(KDV Dahil)

4.125,00 TL
(KDV Dahil)

4 Yıl 7 Ay

18.11.2019

14:10

2- Şartname ve ekleri Plan ve Proje Müdürlüğünden görülebilir ve temin edebilirler.
3- İhaleler Kaledere Mahallesi Belediye Cad. No:3 Ünye/ORDU adresinde bulunan Ünye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif artırma usulü ile yapılacaktır.
4-İstekliler en geç 15/11/2019 tarihi saat 17:00’a kadar ihale ile ilgili dokümanın alması, ihale günü olan 18/11/2019 tarihinde saat 10:00’ a kadar Ünye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğüne başvuruda bulunarak, ihaleye katılmak için istenilen belgeleri vermek ve geçici teminatı yatırmak zorundadır.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERÇEK KİŞİLERDEN :

 • İkametgah belgesi,

 • Nüfus cüzdan sureti,

 • İhalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi

 • Geçici teminat mektubu (banka teyit yazısı ile beraber) veya makbuzu,

 • Vekâleten katılması halinde; ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 • Adli Sicil Kaydı.

B) TÜZEL KİŞİLERDEN :

 • İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.

 • Geçici teminat mektubu (banka teyit yazısı ile beraber)veya makbuzu,

 • Vekâleten katılması halinde ihalenin yapılacağı tarihten önce, en fazla bir yıl içerisinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

 • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

 • Adli Sicil Kaydı (Limited Şirketlerinde şirket müdürünün, Anonim Şirketlerinden yönetim kurulunun tamamının).

C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
D) Ünye Belediyesine doğrudan veya dolaylı (şirket ortağı vb.) olarak borcu olanlar bu borçlarını ödemedikçe ihaleye katılamazlar.
6- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Plan Proje Müdürlüğünden görebilir ve temin edebilirler.05.11.2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR