TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Turhal Belediyesi'ne ait büro ve işyerleri kiraya verilecektir

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.08.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Turhal Belediyesi Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TURHAL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İHALE İLANI


1- İdarenin
a) Adı : Turhal Belediye Başkanlığı
b) Adresi : Celal Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 60300 Turhal – TOKAT
c) Telefon – Faks Numarası : 0 (356) 2751031/214 – 0 (356) 2761156

2- İhalenin Konusu, Niteliği, Türü ve Miktarı, Muhammen bedeli:
a) Mülkiyeti Belediyemize ait Celal Mahallesi (Tapu’da Osman Gazı) Cumhuriyet Caddesi 71 ada 36 parsel üzerinde bulunan site işhanı 2’inci kat 143 numaralı işyeri 2.300,00 TL, 3 kat 181 numaralı büro 2.300,00 TL, 182 numaralı büro 2.300,00 TL, 183 numaralı büro 2.300,00 TL, 184 numaralı büro 2.400,00 TL, 185 numaralı büro 2.400,00 TL, Pazar Mahallesi G.O.P Caddesi Kesikbaş Yanı Mavi Dükkanlar 6 numaralı işyeri 2.700,00 TL, 7 numaralı işyeri 2.700,00 TL, 10 numaralı işyeri 2.700,00 TL, Pazar Mahallesi sanayi sitesi 583 ada 4 parselde bulunan çay ocağı 3.000,00 TL 1 yıllık muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü ile kira ihalesine çıkarılacaktır.

3- a) İhalenin Yapılacağı yer : Turhal Belediyesi Encümen odası
b) Tarihi ve Saati : 29.08.2019 – 10 00
4- İhaleye iştirak edeceklerden istenilecek belgeler
a) Özel Şahıslar; b) Tüzel Kişilikler
- Kanuni ikametgah - Oda kayıt belgesi
- İmza Beyannamesi - İmza sirküsü
- Nüfus cüzdanı fotokopisi -Sicil Gazetesi
- Tebligat Adres Beyanı - Nüfus cüzdanı fotokopisi
- Tebligat Adres Beyanı
c) Geçici teminat belgesi
d) Belediyemizden borcu yoktur belgesi
e) istekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekaletname
f) Banka iban numarasını gösterir belge
5- Geçici teminat miktarı;
— ihaleye girmek isteyen istekliler muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 25’inci maddesi uyarınca en az % 3 tutarında geçici teminatı nakit veya limit dahili banka teminat mektubu olarak ihale saatine kadar Belediyeye yatırılacaktır.
6 İhaleden doğacak kanuni kesintiler, İlan bedeli, tellallık harcı, damga vergisi ve diğer harçlar kiracıya aittir.
7. Telefonla yapılan müracaatlar ve postada meydana gelen gecikmeler kabul edilmeyecektir.
8. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde istenilen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir.
9. İş bu ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde temin edilecektir.
10. Belediyemiz Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.2/200

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR