TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Trabzon'da çay ocağının işletme hakkı kiraya verilecektir

TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978794
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

KARADENİZ''DEN GÜNEBAKIŞ 13.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Çay ocağının aylık kirası; çalışan personel sayısı ortalama 141 kişi olduğundan, ihale sonucunda belirlenecek olan sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.04.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Trabzon PTT Başmüdürlüğü Çarşı M. Cumhuriyet Caddesi No: 11 Kat: 3 Toplantı Salonu Ortahisar / TRABZON
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TRABZON PTT BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
İHALE İLANI


“Rize Caddesi Yalıncak Mevkii Ortahisar - TRABZON” adresinde bulunan Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi hizmet binasındaki çay ocağının işletme hakkı kiraya verilecektir.

1- İdarenin
a)- Adresi :
Çarşı M. Cumhuriyet C. No: 11 Ortahisar / TRABZON
b)- Telefon - Faks Numarası : Tel: 0462 3266989 - Faks: 0462 3216215

2- İhale Konusu Hizmetin
a)- Niteliği, Türü ve Miktarı :
Çay ocağının aylık kirası; çalışan personel sayısı ortalama 141 kişi olduğundan, ihale sonucunda belirlenecek olan sözleşmeye esas bir bardak çay bedelinin 300 katıdır.
b)- İşin Süresi : 2 Yıl

3- İhalenin
a)-Yapılacağı Yer :
Trabzon PTT Başmüdürlüğü Çarşı M. Cumhuriyet Caddesi No: 11 Kat: 3 Toplantı Salonu Ortahisar / TRABZON
b)- Tarihi ve Saati : 25.04.2019 Perşembe günü Saat: 15.00

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
a)- Teklif mektubu
b)- Kanuni ikametgâh belgesi.
c)- Tebligat için adres beyanı.
d)- Gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını gösterir belge,
e)- Gerçek kişi olması halinde, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti,
Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya noter tasdikli sureti.
f)- Tüzel kişi olması halinde; şirket ortaklarının hisse durumlarını ve şirketteki görevlerini belirten son durumu ile teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ve tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
g)- Şartnamenin 11 inci maddesinde belirtilen (500,00 TL) geçici teminatın yatırıldığını gösterir makbuz.
h)- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

5- Geçici teminat makbuz karşılığı nakit olarak vezneye yatırılacaktır.
6- İhale dokümanı “Trabzon PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğü Çarşı M. Cumhuriyet C. No:11 Kat:1 Ortahisar / TRABZON” adresinde görülebilir ve vergi dâhil 25,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Teklifler 25.04.2019 Perşembe günü saat:15.00’e kadar Trabzon PTT Başmüdürlüğü Satınalma Müdürlüğüne elden verilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR