TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Torbalı Belediyesi'ne ait 6 adet büfe kiraya verilecektir

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.09.2019 14:10
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ İLANI

İZMİR TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZIN KİRALAMA
S. No İlçesi Mahalle Ada Parsel Yzölç. (m²) İmar Durumu Amacı Alanı (m²) Yerin Adresi Fiili Durumu İlk Yıl Tahmini Aylık Kira Bedeli (₺) İlk Yıl Tahmini Yıllık Kira Bedeli (₺) Geçici Teminat Bedeli (₺) Şartname Bedeli (₺) İhale Saati
1. Torbalı Ayrancılar Tescil Harici 455.00 Park 1. No.lu Büfe Yeri (Üzerinde 1 adet Büfe ile) 18.40 İnönü Mah. 106 Sk. No.: 34 Torbalı/İZMİR Boş 570.00 6,840.00 205.20 500.00 14:10
2. Torbalı Ayrancılar Tescil Harici 455.00 Park 2. No.lu Büfe Yeri (Üzerinde 1 adet Büfe ile) 18.40 İnönü Mah. 106 Sk. No.: 34/1 Torbalı/İZMİR Boş 570.00 6,840.00 205.20 500.00 14:20
3. Torbalı Ayrancılar Tescil Harici 455.00 Park 3. No.lu Büfe Yeri (Üzerinde 1 adet Büfe ile) 18.40 İnönü Mah. 106 Sk. No.: 34/2 Torbalı/İZMİR Boş 570.00 6,840.00 205.20 500.00 14:30
4. Torbalı Ayrancılar Tescil Harici 455.00 Park 4 No.lu Büfe Yeri (Üzerinde 1 adet Büfe ile) 18.40 İnönü Mah. 106 Sk. No.: 34/3 Torbalı/İZMİR Boş 570.00 6,840.00 205.20 500.00 14:40
5. Torbalı Ayrancılar Tescil Harici 455.00 Park 5 No.lu Büfe Yeri (Üzerinde 1 adet Büfe ile) 18.40 İnönü Mah. 106 Sk. No.: 34/4 Torbalı/İZMİR Boş 570.00 6,840.00 205.20 500.00 14:50
6. Torbalı Ayrancılar Tescil Harici 455.00 Park 6 No.lu Büfe Yeri (Üzerinde 1 adet Büfe ile) 18.40 İnönü Mah. 106 Sk. No.: 34/5 Torbalı/İZMİR Boş 570.00 6,840.00 205.20 500.00 15:00
Yukarıdaki tabloda nitelikleri ve amaçları ile tahmini kira bedelleri belirtilen kiralama alanları, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile 24/09/2019 Salı günü ve yine yukarıda yazılı saattlerde, Belediyemiz hizmet binasının 2. katında bulunan Toplantı Salonunda kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İhalelere Katılacaklar :
Gerçek Kişi ise;
a) Kanuni İkametgah Belgesi,
b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
c) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
d) Türkiye'de tebligat adresi,
e) Bediyemize son ödeme tarihi geçmiş kira borcu olmadığına dair İdarece verilecek olan belge,
f) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
Tüzel Kişi ise;
a) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri / imza beyannamesi,
b) Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi,
c) Oda kayıt belgesi,
d) Tüzel kişiliğin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış yetki belgesi,
e) Geçici teminat bedeli ile şartname bedelinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığına dair alındı makbuzu,
f) Türkiye'de tebligat adresi,
g) Bediyemize son ödeme tarihi geçmiş kira borcu olmadığına dair İdarece verilecek olan belge,
h) İstekli adına vekaleten ihaleye katılan ve teklifte bulunacak kimsenin vekil olduğuna dair vekaletname ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye uygun olarak ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, vermesi/ibraz etmesi gerekmektedir.
İhalelere Katılabilmek için Gerekli Olan Ayrıca Şartlar :
1) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
2) İhalelere katılmak isteyenlerin 24/09/2019 Salı günü saat 12:00’a gerekli belgeleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
3) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup kiralamada ihale şartnamesi hükümleri geçerlidir. İLAN OLUNUR…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR