TONYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tonya Kalınçam'da alabalık tesisi icradan satılıktır

TONYA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925663
Şehir : Trabzon
Yayınlandığı Gazeteler

TAKA 08.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/8 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
382201 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
26.03.2019 14:00
Satış Yeri
:
Tonya Adliyesi, İcra Müdürlüğü Dairesi Tonya/Trabzon

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TONYA İCRA DAİRESİ

2017/8 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Trabzon İli, Tonya İlçesi, Kalınçam Mahallesi, Kurtallı mevkii, 302 ada, 2 parsel, 6.144,15 m.2 tarla niteliğinde tam hisseli taşınmaz, bilirkişi Raporuna göre; toprak yapısı killi ve tınlıdır, su tutma kapasitesi iyi, toprak derinliği bitki gelişimine uygun, mısır ve çayır (ot) yetiştiriciliği için uygun topraklı tarım arazisidir, yetiştirilen çayır hayvan kaba yemi olarak kullanılmaktadır, cinsi tarladır, hali hazır durumda mısır, patates, çayır üretimi yapılmaktadır, tarıma elverişlidir. %5-10 meğillidir, erezyon tehlikesi yoktur, yol su ve elektrik hizmetlerinden faydalanır, il ilçe merkezine uzak konumdadır, parsel üzerinde 4 adet yapı bulunmaktadır,. birinci yapı, taban alanı 44,63 m.2, alt katı tuğla duvarlarla çevrili, üst katı ahşap çerçeve şeklinde yapılmış, çatı kaplaması saç olan iki katlı yapı bulunmaktadır,birinci sınıf A grubu yapılardandır. ikinci yapı, taban alanı 104,64 m.2 tek katlı betonerme taşıyıcı sistemli iç ve dış sıva ve boyası yapılmış, ahşap oturtma çatılı, çatı örtüsü saç kaplamalı, üçüncü sınıf A grubu yapılardandır. üçüncü yapı, taban alanı 103,20 m.2 iki katlı betonerme taşıyıcı sistemli, iç ve dış sıva ve boyası yapılmış, ahşap oturtma çatılı, çatı örtüsü saç kaplamalı yapı, üçüncü sınıf A grubu yapılardandır. dördüncü yapı, alanı 454,28 m.2 yapı, betonerme duvarları olan balık tesisidir, birinci sınıf A grubu yapılardandır,
İmar Durumu : İmar Planı Dışında Kalmaktadır.
Kıymeti : 382.201,31 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapı Kaydına göre: "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi, itibariyle rayiç bedelin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarakaradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kunununun 75. Maddesi Uyarınca Ve 21/07/1953 Tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri gereğince ecrimisil Tarh, Tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir, şeklinde belirtme konulacaktır. Anacak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır" beyanı bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde bulunan 1 katlı ev ve iki katlı betonarme ev ve bir katlı ahır ve balık havuzu Refik Oğlu Mustafa Yılmaz'a ait olup, muhtesat niteliğinde olduğundan topluca satılacaktır.
Tapu kaydında 1977 tarihinden beri tamamı Refik Oğlu Mustafa Yılmaz'ın kullanımındadır ve 6831 sayılı kanunun 2. maddesinin B bendi uyarınca hazine adına, Orman sınırı dışına çıkarılmıştır beyanı bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 26/02/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 26/03/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Tonya Adliyesi, İcra Müdürlüğü Dairesi Tonya/Trabzon
Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/8 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.31/12/2018

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR