TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tokat, Çorum ve Amasya'daki taşınmazlar ihale ile kiraya verilecektir

TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.03.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER

Sıra No

Kiralama Dosya No

İli

İlçesi

Mah/Köy

Sokak/ Mevkii

Cinsi

Kullanım Amacı

Ada No

Parsel No

Alanı (m2)

Hisse

Muhammen Bedeli (TL)

Geçici %3, Ek %20 Teminat (TL)

Aylık

1

601010141001

Tokat

Merkez

Yarahmet

Meydan Cad.

Dükkan

İşyeri

271

176

167,00

Tam

3.400,00

9.384,00

2

601010141005

Tokat

Merkez

Yarahmet

Şeftali

Dükkan+Depo

İşyeri

271

176

138,00

Tam

1.350,00

3.726,00

3

601010141006

Tokat

Merkez

Yarahmet

Molla Lütfü Sokak

Dükkan+Depo

İş Yeri

271

176

287,00

Tam

3.000,00

8.280,00

4

601010195000

Tokat

Merkez

Cemalettin

Sulu Sokak Cad.

Dükkan

İş Yeri

149

25

12,00

Tam

200,00

552,00

5

601010269024

Tokat

Merkez

Yarahmet

Meydan Yeniyol

Dükkan

İşyeri

1353

4

34,50

Tam

450,00

1.242,00

6

601010269036

Tokat

Merkez

Yarahmet

Meydan Yeniyol

Dükkan

İşyeri

1353

4

24,00

Tam

800,00

2.208,00

7

601010269037

Tokat

Merkez

Yarahmet

Meydan Yeniyol

Dükkan

İşyeri

1353

4

12,00

Tam

250,00

690,00

8

601010275000

Tokat

Merkez

Yarahmet

Molla Lütfü Sokak

Dükkan

İşyeri

271

177

76,00

Tam

1.375,00

3.795,00

9

601010277000

Tokat

Merkez

Yarahmet

Molla Lütfü

Dükkan

İşyeri

271

176

84,00

Tam

1.100,00

3.036,00

10

601010328000

Tokat

Merkez

Büyükbeybağı

GOP 52. Sokak

Mesken (A blok zemin kat 4 nolu)

Konut

1730

42

164,00

Tam

600,00

1.656,00

11

601010329000

Tokat

Merkez

Büyükbeybağı

GOP 56. Sokak

Mesken (B Blok 1. Kat 3 nolu)

Konut

1730

42

124,00

Tam

550,00

1.518,00

12

601010330000

Tokat

Merkez

Büyükbeybağı

GOP 56. Sokak

Mesken (B Blok 2. Kat 5 nolu)

Konut

1730

42

124,00

Tam

550,00

1.518,00

13

601010331000

Tokat

Merkez

Büyükbeybağı

GOP 56. Sokak

Mesken (B Blok 3. Kat 7 nolu)

Konut

1730

42

124,00

Tam

550,00

1.518,00

14

601070005000

Tokat

Reşadiye

Kurtuluş

Merkez Camii Altı

Dükkan

İşyeri

197

41

12,00

Tam

100,00

276,00

15

601070006000

Tokat

Reşadiye

Kurtuluş

Merkez Camii Altı

Dükkan

İşyeri

197

41

11,00

Tam

100,00

276,00

16

601070009000

Tokat

Reşadiye

Kurtuluş

Merkez Camii Altı

Dükkan

İşyeri

197

41

163,00

Tam

800,00

2.208,00

17

601100033000

Tokat

Zile

Naktaş

Zincan

Tarla

Zirai Faaliyet

207

255 257

6630,30

Tam

35,00

96,60

18

601100036000

Tokat

Zile

Güzelbeyli

Aluçlu

Tarla

Zirai Faaliyet

109

8

5751,00

Tam

35,00

96,60

19

602010107000

Tokat

Merkez

Topçubağı

Topçubağı Camii Altı

Dükkan

İş Yeri

2341

22

32,00

Tam

100,00

276,00

20

191010016000

Çorum

Merkez

Gülabibey

Harmanlar 2. Sokak

2. Katta Bulunan 17 Adet Büro

İş Yeri

298

18

481,43

Tam

500,00

1.380,00

21

191010033000

Çorum

Merkez

Gülabibey

Harmanlar 2. Sokak

4. Katta Bulunan 4 Adet Mesken

İş Yeri

298

18

500,56

Tam

500,00

1.380,00

22

191020021010

Çorum

Alaca

Yıldızhan

Yeni Camii Altı

Dükkan

İşyeri

201

1

28,00

Tam

300,00

828,00

23

191060005000

Çorum

Kargı

Hacıhamza

Kalekapısı

Hamam

Hamam

1526

145,00

Tam

30,00

82,80

24

191060007000

Çorum

Kargı

Hacıhamza

Kalekapısı

Han

İşyeri

1939

497,00

Tam

50,00

138,00

25

051010061002

Amasya

Merkez

Dere

Özkan Yalçın

Dükkan

İşyeri

200

19

26,00

Tam

2.000,00

5.520,00

26

051010093000

Amasya

Merkez

Ezinepazar

Ezinepazar Han Önü

Han

Çok Amaçlı

105

467

933,00

Tam

100,00

276,00

27

051010107000

Amasya

Merkez

Şamlar

Zafer

Konut

Konut

1068

5

146,65

Tam

1.225,00

3.381,00

28

051040120000

Amasya

Merzifon

Karamustafa Paşa Köyü

Pehlivan Mevkii

Bağ

Zirai Faaliyet

166

60

2.377,00

Tam

15,00

41,40

29

051040141000

Amasya

Merzifon

Gazimahbub

Dellal Sokak

Dükkan

İşyeri

200

58

24,00

Tam

350,00

966,00

30

051040183001

Amasya

Merzifon

Eski Camii

Bahçeler

Avlulu Kargir Ev

Konut

187

2

100,00

Tam

250,00

690,00

31

051040240000

Amasya

Merzifon

Abidehatun

Tunç Sokak

Arsa

Bahçe

1228

3

1136,97

Tam

40,00

110,40

32

052040063001

Amasya

Merzifon

Eski Cami

Ahmet Karadağ Sokak

Dükkan

İşyeri

197

12

14,00

Tam

200,00

552,00

33

052040063002

Amasya

Merzifon

Eski Cami

Ahmet Karadağ Sokak

Dükkan

İşyeri

197

12

14,00

Tam

200,00

552,00

34

052040063003

Amasya

Merzifon

Eski Cami

Ahmet Karadağ Sokak

Dükkan

İşyeri

197

12

14,00

Tam

200,00

552,00

35

052040063004

Amasya

Merzifon

Eski Cami

Ahmet Karadağ Sokak

Dükkan

İşyeri

197

12

14,00

Tam

200,00

552,00

36

052040063005

Amasya

Merzifon

Eski Cami

Ahmet Karadağ Sokak

Dükkan

İşyeri

197

12

14,00

Tam

200,00

552,00

İHALE ŞARTLARI

1- Yukarıda özellikleri belirtilmiş Vakıf taşınmazları hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle Teknik ve Genel Şartnameler çerçevesinde sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacaktır. ihalede oluşan fiyat üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Takip eden yıllardaki kira artışları yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacaktır.

2- İhale 26.03.2019 tarihinde Tokat İl ve İlçeleri Saat:10:00 da, Çorum ve Amasya İl ve İlçeleri Saat:14:00 da başlamak üzere Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Yarahmet Mahallesi Molla Lütfü Sokak No:28 / TOKAT adresindeki hizmet binasında yapılacaktır..

3- Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıfbank Tokat Şubesindeki TR580001500158007281295265 nolu hesabına yatıracaklar dekontu ile birlikte (Dekontta ihaleye katılacak şahıs veya tüzel kişinin adı ile taşınmazın dosya numaraları belirtilecektir), a) şahıs olarak ihaleye girecekler için adres beyanı/yerleşim yeri belgesi ve T.C. numarası yazılı nüfus cüzdan sureti, b) şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, c) vakıf/dernek/kooperatif/sendika vb. olarak girecekler için yönetim kurulu kararı, yetki belgesi ve imza sirküsü ile faaliyette olduklarını gösterir belge ile birlikte ihale tarih ve saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır. Geçici teminatı, teminat mektubu olarak vereceklerin teyit yazısı ile birlikte getirmeleri zorunludur. Teminat mektubu limit dahili ve süresiz olacaktır. Belgeler ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış olacaktır.

4- Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli Ortaklık Beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Vekaleten katılımcıların noter tastikli vekaletname ibraz etmesi zorunludur.

5- Tüm taşınmazlar mevcut haliyle ihaleye çıkartılmış olup, ihale giren gerçek ve tüzel kişiler taşınmazın mevcut halini görerek ihaleye girmiş ve kabul etmiş sayılır.

5- Vakıf taşınmazlar mevcut durumlarıyla ihale edilecek olup, yapılacak iş, mesleki, sanat, ikamet vs. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum-kuruluşlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz,vs. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü masraf, vergi, harç vs. kiracıya aittir. İdareden taşınmazların eksiklikleri ileri sürülerek tamirat vb. İşler için herhangi bir bedel ve hizmet talep edilmeyecektir.

6- İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, noter harcı, pul vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Kira sözleşmesi düzenlenirken sözleşmenin mali tutarına uygun müşterek ve müteselsil borçlu olabilecek, mali durumunu belgeleyen güvenilebilir iki (2) kefil gösterilmesi zorunludur. Vakıflar Bankası Şubelerince düzenlenmiş DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) belgesi veya sözleşme süresini kapsayan banka teminat mektubu ya da sözleşme süresince olan kira bedelinin peşin yatırılmış makbuzu istenecektir.

7- Yukarıda bahsedilmeyen hususlarda, Vakıf Taşınmazlarının Kiraya Verilme Usul Ve Esasları, Vakıf Taşınmazlarının Kiraya Verilme Genel Şartnamesi ve Vakıf Taşınmazları Teknik Şartnameleri hükümleri geçerli olup, söz konusu şartnameler mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir.

8- Kiraya verilen taşınmazın, yangın hırsızlık ve doğal afetlere karşı kiracısı tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü adına sigortalanması zorunludur. Geçici ve ek teminatın iadesi sözleşmenin imzalanmasından sonra sigorta poliçesi ile elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin ibrazı üzerine yapılacaktır.

9- (1. 2. ve 3.) Sırada bulunan dükkan vasıflı (601010141001, 601010141005 ve 601010141006) Kiralama Dosya Nolu Taşınmazlar (Restoran, Cafe, Çay Ocağı ve Kahvahane kulllanımı için kiraya verilmeyecektir.)

10- (32. 33. 34. 35. ve 36.) Sıradaki dükkan vasıflı (052040063001, 052040063002, 052040063003, 052040063004 ve 052040063005) Kiralama Dosya Nolu Taşınmazlar ibadet alanı içerisinde bulunduğundan ibadethane ile bağdaşmayacak işlerle ilgili sözleşme imzalanmayacaktır.

11- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir. İdareye borcu olanlar ile bir önceki kiralama ihalesinde üzerine ihale edilip sözleşme yapmayanlar ihaleye katılamazlar.

12- Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

13- İdare ihaleyi, yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte ve İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir.

İLAN OLUNUR

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tel No: 03562126908, Faks No: 03562140756, e-mail: tokat@vgm.gov.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR