TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tokat Belediyesi'ne ait işyerleri 3 yıllığına kiraya verilecektir

TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01049349
Şehir : Tokat / Merkez
Semt-Mahalle : GÜLBAHARHATUN MAH. / GEYRAS
Yayınlandığı Gazeteler

TOKAT 20.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TOKAT 25.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.10.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOKAT BELEDİYESİ GÜLBAHAR HATUN MAHALLESİ BEHZAT BULVARINDA BULUNAN 8 ADET İŞYERİNE AİT İLAN METNİ

1-Mülkiyeti Tokat Belediyemize ait Gülbahar hatun mahallesi Behzat Bulvarı tapunun ada 1492, parsel 3 kayıtlı bulunan 7 adet işyerlerinde Tokat yöresel ürünlerinin satışı ve 1 adet cay ocağı olmak üzere toplam 8 adet işyerlerin ihalesi; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince; açık artırma suretiyle şartname esasları dahilinde 3 yıllığına kira ihalesi yapılacaktır. Talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda 05.11.2019-03.12.2019 tarihleri arası devam edecektir.

KİRAYA VERİLECEK 8 ADET İŞYERLERİN’E AİT BİLGİLER

BAĞIMSIZ MEVKİ M2 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL GEÇİÇİ TEMİNAT + 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL
TUTARININ % 50 Sİ
ORANINDA GÜVENCE BEDELİ
86/A Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
86/B Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
86/C Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
86/D Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
86/E Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
88/C Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
88/D Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv 20 15.000,00 TL 450,00 TL +7.500,00 TL
88/E Nolu İşyeri Gülbahar hatun Mah. Behzat Bulv Çay Ocağı 40 40.000,00 TL 1.200,00 TL +20.000,00 TL


2- İhale 08.10.2019 tarih ve Salı günü saat: 09:30’da Belediye Encümen odasında Encümen Huzurunda yapılacaktır.

3-İhaleye girecek talipliler geçici teminatlarını ve güvence bedelini Vakıflar Bankası belediyemiz hesabına yatıracaklardır.

4- İhaleye ilişkin şartname; mesai saatleri içerisinde Belediye Su İşleri Müdürlüğünden 500,00 TL Ücret karşılığında temin edilebilir.

5- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENECEK BELGELER:

A) İstekli gerçek kişi ise;
a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)- Nüfus cüzdan sureti (gerçek kişiler için)
c)- Kanuni ikametgâh belgesi.
d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e)- Türkiye de tebligat adresi.
f)- İhale vekaleten girecekler için noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
g)-09.07.2019 tarihindeki yapılan ihaleye katılmış olup sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ve bunların birinci derecedeki yakınları ihaleye katılamazlar.

B) İstekli Tüzel kişilik ise;

a)- Şartnamede belirtilen geçici teminat ve güvence bedelini ödendiğine dair makbuz veya banka teminat mektubu.
b)- Tüzel kişilik adına girenlerden ise; yetki belgesi ve imza sirküleri (aslı) Ticaret ve Sanayi Odası ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c)- İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına noter tasdikli vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak ederinin noter tasdikli imza sirküleri
d)- Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi.
e)- Türkiye de tebligat adresi
f)- 09.07.2019 tarihindeki yapılan ihaleye katılmış olup sözleşme imzalamayan ve geçici teminatları irad kaydedilenler ihaleye katılamazlar.

6- İhaleye girecek isteklerin 07.10.2019 tarihlerinde 04.11.2019-02.12.2019 saat 12:00’e kadar dosyalarını belediyemiz su işleri müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR