KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ticaret ve Sosyal Hizmet binasındaki dükkan ve bürolar satılacaktır

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928686
Şehir : Konya / Kulu
Yayınlandığı Gazeteler

ÖZ KULU 14.01.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait Camikebir Mahallesi 200 ada 30 parsel üzerinde bulunan Ticaret ve Sosyal Hizmet Binasındaki Büro ve Dükkânların satışına ilişkin ihale ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.01.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Başkanlık odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TİCARET VE SOSYAL HİZMET BİNASINDA BULUNAN DÜKKAN VE BÜROLAR SATILACAKTIR

 1. Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait Camikebir Mahallesi 200 ada 30 parsel üzerinde bulunan Ticaret ve Sosyal Hizmet Binasındaki Büro ve Dükkânlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesinin (c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile 25.01.2019 tarihine rastlayan Cuma günü Başkanlık odasında Encümen huzurunda ihale edilmek suretiyle satılacaktır.

 2. Satışa konu olan taşınmazlarla ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO

BAĞIMSIZ
BÖLÜM NO.

ALAN
(m2)

NİTELİK

MUHAMMEN BEDEL (TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

16

26

Dükkan

289.800,00

8.694,00

25.01.2019

14:00

2

19

37

Dükkan

338.100,00

10.143,00

25.01.2019

14:03

3

21

14

Dükkan

77.280,00

2.318,40

25.01.2019

14:06

4

22

14

Dükkan

77.280,00

2.318,40

25.01.2019

14:09

5

25

26

Dükkan

115.920,00

3.477,60

25.01.2019

14:12

6

26

26

Dükkan

115.920,00

3.477,60

25.01.2019

14:15

7

27

43

Dükkan

144.900,00

4.347,00

25.01.2019

14:18

8

29

127

Büro

86.940,00

2.608,20

25.01.2019

14:21

9

41

37

Büro

24.150,00

724,50

25.01.2019

14:24

10

43

127

Büro

86.940,00

2.608,20

25.01.2019

14:27

11

46

108

Büro

106.260,00

3.187,80

25.01.2019

14:30

12

47

101

Büro

86.940,00

2.608,20

25.01.2019

14:33

13

50

49

Büro

48.300,00

1.449,00

25.01.2019

14:36

14

51

101

Büro

86.940,00

2.608,20

25.01.2019

14:39

15

54

83

Büro

72.450,00

2.173,50

25.01.2019

14:42

16

56

91

Büro

72.450,00

2.173,50

25.01.2019

14:45

 1. İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 20,00 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

 2. İhaleye katılmak için isteklilerin 25.01.2019 tarihine rastlayan Cuma günü, Saat 14:00’a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne aşağıda yer alan evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedir.

 3. İsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Başvuru Dilekçesi

 • Şartname bedeli makbuzu

 • Geçici Teminat

 • Kimlik fotokopisi (Gerçek kişi ise)

 • İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

 • Yerleşim Yeri Belgesi,

 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi,

 • İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

 1. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.

İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR