TERME İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Terme'de süt ve peynir fabrikası ile arsası icradan satılıktır (çoklu satış)

TERME İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00960957
Şehir : Samsun / Terme
Semt-Mahalle : AKBUCAK MAH. / TERME
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 12.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/193 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,146,075 TL
Birinci Satış Günü
:
03.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
31.05.2019 10:00
Satış Yeri
:
TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TERME
İCRA DAİRESİ

2018/193 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu 'da borçlu şirket adına tam hisse olarak kayıtlı. Samsun İli Terme İlçesi, Akbucak Mah. Merkez Mahalle mevkii 109 ada 3 nolu parsel, yüzölçümü 4.626,48 m², ana taşınmaz niteliği İki Katlı Kargir Süt ve Peynir Fabrikası ve Arsa olan taşınmaz.
Taşınmaz içerisinde bulunan ve tapu kaydınının teferruat kısmında bulunan taşınırlardan aşağıda yazılı olanların mahalde olduğu tespit edilmiştir.
1- 5000 lt süt depolama tankı 1 adet fiyatı 3.500,00,-TL, 2- 850 lt mekanik terazi 1 adet 850,00,-TL, 3- 1600 lt pişirme kazanı 3 adet 4.500,00,-TL,4- 5000 lt homejenize 1 adet 3.200,00,-TL, 5- 1000 lt peynir teknesi 6 adet 6.000,00,-TL, 6- 500 kg haşlama seti 1 adet 3.400,00,-TL, 7- 6500 lt proses tankı 2 adet 2.600,00,-TL, 8- Kaşar kurutma rafları 20 adet 10.000,00,-TL, 9- Vakum Makinesi 1 adet 6.500,00,-TL, 10- 50 m² (4-6) derece soğuk hesa deposu ve ekipmanları 3 adet 30.000,00,-TL,11- Buhar Kazanı 1 adet 17.000,00,-TL, 12- kompreson 1 adet 3200,00,-TL, 13- Su arıtma cihazı 1 adet 280,00,-TL, 14- Hidrofor ve ekipmanları 1 adet 1.000,00,-TL, 15- Sontrifüz pompa 4 adet 1.600,00,-TL, 16- Çiller Soğutma grubu 1 adet 2.000,00,-TL, 17- Masaüstü bilgisayar ve ekipmanları 5 adet 4.000,00,-TL, 18- Ofis masası 3 adet 1.200,00,-TL, 19- Ofis koltuğu 6 adet 900.00,- TL, 20- Ofis koltuk takımı 1 adet 600,00,-TL, 21- Evrak dolabı 12 adet 1.800,00-TL, 22- 82 ekran plazma tv 1 adet 600,00,-TL, 23- 32 ekran kamera kayıt cihazı 1 adet 1.800,00,-TL,24- Kamera 20 adet 2.600,00,-TL,olmak üzere iş bu taşınırlara toplam 109.130,00,-TL taktir edilmiştir.
Taşınmaz parsel üzerine fabrika kurulu olup, üzerinde farklı ebatlarda ve özelliklerde binalar mevcuttur. Binaların değerlendirmeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2018 yılı Yapı yaklaşık birimi maliyetleri tebliğine göre ve yıpranma oranları da dikkate alınarak yapılmıştır.
1. BİNA :Tek katlı, sundurma tipinde, tabanlar seramik kaplı, otomatik kapılı, yanlar duvar örülüdür. bina yüksek irtifalıdır. Çelik konstriksiyon çatılıdır. duvar üstleri sıralı pencereli, hangar tipinde yapılmıştır .dış duvarlar kaplamalıdır. yenidir. bina 1033 m² alanlı, bu kısımda paketleme, soğutma tesisleri bulunmaktadır.Bina 2. sınıf B grubu yapı cinsinde olup,yıpranma oranı % 10 'dur. eksik imalat oranı % 10 dur.değeri 376.528,50,-TL 'dir.
2. İDARE BİNASI : Bu binada idare binası, muhasebe,idarecilerin büroları, mutfak, soyunma odaları, wc-lavabo-banyo vb. mekanlardan oluşmaktadır. bina iki katlı, betonarme karkas cinsinde yapılmış, tabanlar seramik ve laminat kaplı, iç kapılar ahşap, duvar üstleri sıralı pencereli, hangar tipinde yapılmıştır.dış duvarlar sıvalı ve boyalı, Bina 464 m2 alanlı, 3. sınıf A grubu yapı cinsinde olup, yıpranma oranı % 20, eksik imalat oranı % 5 dir. Değeri 528.960,00,-TL 'dir.
3- ÇEVRE DUVARI : Parselin 3 çevresi istinad duvarı ile çevrili olup, duvar boyu 170 m, yüksekliği 2,00 m. ebatlarındadır. Giriş kapısı demir kapı, Bina 1. sınıf A gurubu yapı cinsinde olup, yıpranma oranı % 20, eksik imalat oranı % 10 'dur.değeri 23.760,00,-TL 'dir.
4- PARSEL DEĞERİ : taşınmaz 4.626,48 m² olup, düz topoğrafik bir yapıya sahiptir. taşınmaz çevresi seyrek yapılaşma mevcut.değeri 69.397,20,-TL 'dir.
5- DEPO BİNASI : Tek katlı, betonarme karkas cinsinde tuğla duvarlı, sıvasız bina ile diğer müştemilatlar Bina 50 m² alanlı,3. sınıf A gurubu yapı cinsinde olup, yıpranma oranı % 20 , eksik imalat oranı % 20 'dir. değeri 24.000,00,-TL,Diğer müştemilatlar (silo, depolar, vb) 8.000,00,-TL, Saha betonu 6.000,00,-TL olmak üzere 38.000,00,-TL 'dir.
Taşınmazın inşaat toplam bedeli 1.036.945,70,-TL,Makina Tesisat Bedeli 109.130,00,-TL,olmak üzere taşınmaza 1.146,075,70,- TL taktir edilmiştir.
Adresi : Akbucak Mah. Merkez Mahalle Mevkii Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : 4.626,48 m2
Arsa Payı : --
İmar Durumu :Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında plansız alan kapsamında köy yerleşik alan sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.146.075,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Satılarak paraya çevrilmesine karar verilen Samsun İli, Terme ilçesi, Akbucak Köyü, 109 ada, 3 parselde kayıtlı, 4.626,48 M2 İKİ KATLI KARGİR SÜT VE PEYNİR FABRİKASI VE ARSA vasfındaki taşınmazın tapu kaydındaki beyanlar kısmındaki "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde, belirtme idarece kaldırılacaktır" BU ŞERH İLE BİRLİKTE SATIŞI YAPILACAKTIR.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Terme İlçe, 111 Ada, 65 Parsel, AKBUCAK Mahalle/Köy, GÜRGENBOĞAZI Mevkii, Taşınmaz borçlular adına 1/2 hisseli olup, tamamı satılacaktır. kadastral yola cephelidir.kuşu uçuşu olarak Terme Cumhuriyet meydanı ve hükumet konağına 7680 m mesafede, yılın her mevsimi ulaşım sorunu bulunmamaktadır.fındık bahçesi niteliği ile tapuda kayıtlı olup, keşif tarihi itibari ile fiilen takribi olarak 9500,00 m² kadar kısmının verimde fındık bahçesi, kalan 7152,79 m² kadar kısmının ise ev, ahır ve tarla olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür.toprak killi bünyede, toprak profili derindir. topoğrafya düzdür. terme ovası tarım arazilerindendir. Parsel çiftçi imkanları ile sulunabilen arazilerdendir.
YAPI DEĞERLERİ:
ÜÇ KATLI BİNA : Bina 2 katlı betonarme karkas tarzında inşa edilmiş, 1115 m² taban alanlı, konut olarak yapılmış meskendir. bina çatılı, dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. 3-10 yıllık bina 3 ncü sınıf A grubu cinsinde olup, yıpranma oranı % 5 dir. yapı değeri 245.812,50,-TL taktir edilmiştir.
SAMANLIK : Bina 60 m² alanlı, sıvalı-boyalı ve çatılıdır. halen kullanılmaktadır.eksik imalat oranı % 20, yıpranma oranı % 10 'dur.17.280,00,-TL taktir edilmiştir.
KULÜBE : Bina tek katlı tuğla yığma cinsinde yapılmıştır.tabanlar beton , bina ahşap pencere ve kapılı, bina çatılı, eski bina, 15 m² alanlıdır. Halen kullanılmaktadır. 2.940,00,-TL taktir edilmiştir.ARAZİ DEĞERİ 253.399,50,-TL, Toplam Yapı değeri 266.032,50,-TL olmak üzere taşınmaza bilirkişilerce 519.432,00,-TL taktir edilmiştir.
Adresi : Akbucak Mah. Gürgenboğazı Mevkii Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : 16.652,79 m2
Arsa Payı : --
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında plansız alan kapsamında köy yerleşik alan sınırları içerisindedir.
Kıymeti : 519.432,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN -

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Terme İlçe, 85 Ada, 328 Parsel, FENK Mahalle/Köy, zemin kat 9Nolu Bağımsız Bölüm, bağımsız bölüm niteliği dükkan, taşınmazın bulunduğu bina 13/11/1990 tarih ve 60/40 sayılı inşaat ruhsatlı olup, kat irtifaklıdır. dosya kapsamında bulunan projedebrüt31,00 m², net 29 m² alanlıdır. zemin katta binanın ön sağ köşe kısmında bulunmakta, saç kepenklidir. kaymakamlık binasına 50 m mesafede, hemen önüne kadar yol gitmekte belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Fenk Mahallesi Hükumet Caddesi Terme-Samsun Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : ana taşınmaz 181,68 m2, satışa konu dükkan brüt 31,00 m², net 29 m²
Arsa Payı : 2/50
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında dükkanın bulunduğu taşınmaz hükumet ve mehmetcik sokaklarına cepheli, bitişik nizam-5 kat, konut +ticaret alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 46.850,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN -

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Terme İlçe, 85 Ada, 328 Parsel, FENK Mahalle/Köy, zemin kat 10 nolu Nolu Bağımsız Bölüm, bağımsız bölüm niteliği dükkan, taşınmazın bulunduğu bina 13/11/1990 tarih ve 60/40 sayılı inşaat ruhsatlı olup, kat irtifaklıdır. dosya kapsamında bulunan projede brüt 31,50 m², net 29,5 m² alanlıdır. zemin katta binanın köşe yanında bulunmakta, saç kepenklidir. kaymakamlık binasına 50 m mesafede, hemen önüne kadar yol gitmekte belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Fenk Mahallesi Hükumet Caddesi Terme-Samsun Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : ana taşınmaz 181,68 m2 , satışa konu dükkan brüt 31,50 m², net 29,5 m²
Arsa Payı : 2/50
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında dükkanın bulunduğu taşınmaz hükumet ve mehmetcik sokaklarına cepheli, bitişik nizam-5 kat, konut +ticaret alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 47.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN -

5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Terme İlçe, 85 Ada, 328 Parsel, FENK Mahalle/Köy, zemin kat 12 nolu Nolu Bağımsız Bölüm, bağımsız bölüm niteliği dükkan, taşınmazın bulunduğu bina 13/11/1990 tarih ve 60/40 sayılı inşaat ruhsatlı olup, kat irtifaklıdır. dosya kapsamında bulunan projede brüt 31,00 m², net 29,5 m² alanlıdır. zemin katta köşe yanında saç kepenklidir. Kaymakamlık binasına 50m mesafede, hemen önüne kadar yol gitmekte belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Fenk Mahallesi Hükumet Caddesi Terme-Samsun Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : ana taşınmaz 181,68 m2 , satışa konu dükkan brüt 31 m², net 29,5 m²
Arsa Payı : 2/50
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında dükkanın bulunduğu taşınmaz hükumet ve mehmetcik sokaklarına cepheli, bitişik nizam-5 kat, konut +ticaret alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 46.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN -

6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Terme İlçe, 153 Ada, 11 Parsel, FENK Mahalle/Köy, İKİ KAT 5 NOLU Nolu Bağımsız Bölüm Meskenin bulunduğu bina şehir merkezinde mevlana caddesinin arka sokağında, emek apartmanında zemin+5 normal katlı betonarme binadır. bitişik nizama göre yapılmış, zemin katta dükkan, normal katlarda meskenler bulunmakta, bina giriş kapısı demir doğrama, merdiven ve sahanlık zeminleri mermer kaplamadır.105 m2 alanlı, 3 oda, mutfak, banyo, wc, hol ve 2 balkondan oluşmakta, daire dış kapıları çelik, pencereler PVC doğrama, iskan halindedir, sobalıdır. Hükümet binası, meydan yakınında her türlü araçla ve yaya olarak ulaşılmaktadır.3. sınıf A grubu yapı cinsindedir. 98.750,00,-TL taktir edilmiştir.
Adresi : Fenk Mahallesi Emek Apt No 8/2/5 Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : ana taşınmaz 150,00 m2 , satışa konu mesken 105 m²
Arsa Payı : 3/15
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında amazon sokağına cepheli, bitişik nizam-6 kat yapılaşma koşulunda konut+ticaret alanına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 98.750,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN -

7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, Terme İlçe, 105 Ada, 12 Parsel, FENK Mahalle/Köy, zemin-asma kat, 3 nolu bağımsız bölüm Bağımsız bölüm niteliği ASMA KATLI DÜKKAN,dükkanın bulunduğu taşınmaz Belediye imar planı içerisinde olup, üzeride 5 katlı bina bulunmaktadır.dükkanın zemin katı 48 m² alanlı, asma katı da 48 m² alanlı, depo olarak kullanım kata, tabanı şap kaplama, sıvalı ve boyalıdır. saç kepenkli ve ahşap kapılıdır.taşınmaz hükumet binası-meydan yakınında ilçe merkezinde toplu taşıma güzergahında ve ticari alan içerisinde bulunup her türlü araçla ve yaya olarak ulaşılmaktadır.alt yapısı tamamlanmış, belediyenin bütün hizmetlerinden yararlanmaktadır. 3. sınıf A gurubu yapı cinsinde olup, yıpranma oranı % 20 'dir. bina değeri 57.600,00,-TL, arsa payı değeri 20.000,00,-Tl olmak üzere taşınmaza bilirkişilerce 74.600,00,-TL takdir edilmiştir.
Adresi : Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : ana taşınmaz 434,00 m2 , satışa konu dükkan zemin ve asma katı ayrı ayrı,48 m² alanlıdır
Arsa Payı : 8/216
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığınca 07/03/2019 tarihli yazısında dükkanın bulunduğu taşınmaz fiskobirlik caddesine cepheli, ayrık nizam-5 kat, konut+ticaret alanına isabet etmektedir.
Kıymeti : 74.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 03/05/2019 günü 12:10 - 12:20 arası
2. Satış Günü : 31/05/2019 günü 12:10 - 12:20 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN -

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/193 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR