TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekkeköy Belediyesi'ne ait taşınmazlar 3 yıllığına kiraya verilecektir

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01077058
Şehir : Samsun / Tekkeköy
Yayınlandığı Gazeteler

GAZETE GERÇEK 06.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.11.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
18.11.2019 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN


1-Mülkiyeti Belediyemize ait Tekkeköy düğün salonu, Kutlukent düğün salonu ve Saklı Bahçe Kafe Restorant ve Bahçesi niteliğindeki taşınmazların, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince 3 yıl(36 ay) süreliğine Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

2-İhale 19 /11/2019 tarihi Salı günü Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

3- Düğün salonları ve Kafe Restorant niteliğindeki taşınmazların aylık muhammen kira bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.


Sıra No

Cinsi

Yeri

Aylık Kira Bedeli

Faydalı Alan (m2)

Geçici Teminat (TL)


İhale Saati

1
Tekkeköy
Düğün
Salonu

19 Mayıs Mahallesi

10.000.00-TL
(K.D.V.dahil)

830

10.800,00-TL

10:00

2
Kutlukent
Düğün
Salonu

İstiklal Mahallesi

15.000.00-TL.
(K.D.V.dahil)

1120

16.200,00-TL

10:30

3
Saklı Bahçe
Kafe Restorant ve Bahçesi

İstiklal Mahallesi

5.000.00-TL+K.D.V.

-

5.400,00-TL

11:00


4-İhaleyle ilgili şartname ayrı ayrı olmak üzere 250.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

5-İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;
A-) İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.),
B-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
C-) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,
a-) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge veya nüfus cüzdan fotokopisini vermesi yeterlidir
b-)Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c-) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D-) Geçici teminatını vermesi; ( 2886 Sayılı D.İ.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)
E-) İmza sirkülerini vermesi,
a-) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b-) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
c-) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
F-) İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,
G-) İhaleye katılanın veya vekilinin Tekkeköy Belediyesine borcu olmadığına dair belge
H-) 2886 sayılı D.Î.K. göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan

6.Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7.İhaleye katılmak isteyenler 18/11 /2019 Pazartesi günü en geç saat 17:00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyemiz Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR