TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekkeköy Belediyesi'ne ait işyeri kiraya verilecektir

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.02.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
25.02.2019 17:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekkeköy Belediyesi Meclis Salonunda Encümen huzuru
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TEKKEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İLAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen mahallelerdeki 1 adet işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile her işyeri ayrı ayrı kiraya verilecektir.
2-İhale 26 /02/2019 tarihi Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Tekkeköy Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
3- İşyerlerinin muhammen kira bedelleri ile geçici teminatları aşağıda belirtilmiştir.
Aylık
S.no Cinsi Yeri Kira Bedeli Fay.Alan m2 G. eminat İhale Saati
1. 247 no Köprübaşı Mah. 1,650.00-TL+KDV 1000 m2 5.940,00-TL - 10:00

4-İhale ilgili şartname 100.00-TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
5-İhaleye girebilmek için gerekli evraklar;
a-Yerleşim yeri(ikametgah) belgesi
b-Nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi
c-Geçici teminat mektubu veya makbuzu
d-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi ve yetkili olduğuna dair belge
e-İhaleye katılacak şirket ise 2018 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi,imza sirküleri ve yetki belgesi
6.Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
7.İhaleye katılmak isteyenler 25/ 02 /2019 Pazartesi günü en geç saat 17.00’ye kadar şartnamede istenilen belgeleri Belediyemiz Encümen Başkanlığına teslim edeceklerdir.

İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR