TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tekirdağ Süleymanpaşa'da bulunan işyerleri belediyeden kiralıktır

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063388
Şehir : Tekirdağ / Süleymanpaşa
Semt-Mahalle : ERTUĞRUL MAH. / ALTINOVA
Yayınlandığı Gazeteler

TRAKYA 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TRAKYA 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Madde 1- Tekirdağ ili, Süleymanpaşa ilçesi, Ertuğrul Mahallesinde bulunan, aşağıda mahallesi, kullanım amacı, no’su, m²’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı, kiralama süresi ve ihale saati belirtilen 3 adet taşınmaz, kira şartnamelerinde belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık peşin olarak ödenecek olup, kira artışları kanunda belirtildiği oranda yapılacaktır. Kira bedellerine KDV dahil değildir.


Mahallesi

Kullanım Amacı

No’su

Yüzölçümü
Muhammen İhale Bedeli (Aylık) % 3 Geçici Teminat Bedeli Kiralama Süresi
İhale Saati
Ertuğrul Büfe ve Çay Bahçesi 35 170 m² kapalı 689 m² açık 42.500,00-TL 30.600,00-TL 2 yıl 10.30
Ertuğrul Su Ürünleri Satışı ve Pişirme Yeri 1 63 m² Kapalı 72 m² Açık 5.000,00-TL 5.400,00-TL
3 yıl

10.45
Ertuğrul Su Ürünleri Satışı ve Pişirme Yeri 5 56 m² Kapalı 79 m² Açık 5.000,00-TL 5.400,00-TL
3 yıl

11.00

Madde 2-İhaleler 24/10/2019 Perşembe günü saat 10.30’da Çınarlı Mahallesi Hayrabolu Caddesi No:4 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde, Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binasının bulunduğu Hürriyet Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Gülpare Sokak No:14 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Emlak ve Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünde görülerek satın alınabilir. Şartname bedeli 150,00-TL. olup, ihaleye katılanların şartnameyi alması mecburidir.
Madde 3-İhaleye katılmak isteyenlerin, aşağıdaki belgeleri 23/10/2019 Çarşamba günü mesai saati (17:00) sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nda görevli personele teslim etmeleri ve ihale saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
1-)Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (Gerçek kişiler için.)
2-)Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge,(İstekli tarafından bir dilekçe ile belgelendirilecektir.)
3-)Geçici teminatı yatırdığına dair belge aslı ve şartname (varsa eklerinin) satın alındığına dair belge aslı.İhalelere katılacak olanların geçici teminatı ve şartname bedelini yatırarak 23/10/2019 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar dosya teslim etmeleri zorunludur.
4-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.(İhale tarihinden önceki 3 aya ait olacak)
a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı.
b) Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
5-) Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi verilmesi gerekmektedir. İhale üzerinde kaldığı taktirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır. Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1,2, 4.a, 4.b, 5, 6, 7, 8, 9, 10 )’ da ki esaslara göre temin edecekleri belge asıllarını ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge asıllarını vermek zorundadır.
6-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı veya idarece onaylanmış sureti.
a-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
b)Tüzel kişi olması halinde: Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ile Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya idarece onaylanmış sureti.
7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekliye ait imza beyannamesi ya da imza sirküsü ile istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ve noter tasdikli imza sirküsü aslı veya idarece onaylanmış suretleri.
8-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2019 yılı Ekim ayına ait olacak)
9-) Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olmadığına dair alınmış belge aslı veya idarece onaylanmış sureti ya da internet üzerinden alınmış barkotlu belge aslı. (2019 yılı Ekim ayına ait olacak)
10-) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine Kira Borcu olmadığına dair belge aslı. (2019 yılı Ekim ayına ait olacak) İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR