TARSUS İCRA DAİRESİ

Tarsus/Zorbazhark Mahallesi'nde fırın icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00981437
Şehir : Mersin / Tarsus
Toplam m² : 291
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 15.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/17679 ESAS
Muhammen Bedeli
:
273,300 TL
Birinci Satış Günü
:
21.05.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
18.06.2019 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı C Blok zemin kat TARSUS / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/17679 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Mersin İli, Tarsus İlçesi, Zorbazhark Mahallesi, 1981 ada 1 parsel sayılı taşınmaz dosyamızdan satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 1981 Ada, 1 Parsel, ZORBAZHARK Mahalle/Köy, Mersin ili,Tarsus İlçesi,Zorbazhark Mahallesi,1981 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz, taşınmaz Betonarme Mağaza ve Arsası nitelikli olup, etrafında benzer 1 ve 2 katlı binalar ve boş arsalar bulunmaktadır.Alt yapı olanaklarının tam olduğu bu bölgede, ulaşım olanakları çok iyi derecede olan bir bölgedir. Tarsus Belediyesi'nde yapılan araştırmaya göre değerleme konusu taşınmaz belediye sınırları içinde yer almaktadır.1/1000 Ölçekli uygulama imar planı içinde, Yençok: 13.00 m yapılaşma koşullarına haizdir.Taşınmaza ait 04.02.1993 ve 1993/25 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı bulunmaktadır.Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır. Taşınmaz üzerinde 2 katlı Bina vardır.2 katlı binanın bodrum katı 106 ve zemin katı 107 m2,toplam 213 m2 yapı alanı bulunmaktadır.İki Katlı Fırın yapısının dış çephesi sıva üzeri dış cephe boyası kaplıdır.Ekmek pişirim fırını olarak kullanılan yapının yerleri ve iç duvarları seramik kaplıdır.Pencereleri PVC doğramadır .Bina giriş kapısı demir kapıdır.Parsel genişliği yaklaşık 13.90 m ve derinliği 20.99 m ,olup yamuk şeklindedir.Parsel üzerinde zirai muhtesat bulunmamaktadır.Yıpranması %25 dir.2 katlı Fırın Binasının Yapı sınıfının 3-A olarak 2018(2019 yılı verileri henüz yayınlanmamıştır) yılı için birim yapı maliyeti= 800 TL/m2 olduğu, yıpranmasının %25 olduğu, Arsa birim satış değerinin 500 TL/m2 olduğu, buna göre Taşınmaz Değeri=Arsa Değeri+ 2 Katlı Fırın Yapısı Taşınmaz Değeri= 291,00 m2 x 500 TL/m2 + ((106,00 m2+107 m2) x 800 TL/m2x0.75) Taşınmaz Değeri= 145.500,00 TL + 127.800,00 TL Taşınmaz Değeri= 273.300,00 TL'dir.
Adresi : Mersin İli, Tarsus İlçesi, Zorbazhark Mahallesi, 1981 ada 1 parsel sayılı taşınmaz
Yüzölçümü : 291,00 m2
Arsa Payı : 100/100
İmar Durumu : İmarlı - 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam 4 katlı konut alanına isabet etmekte olup, yeni yapı inşaat ruhsatı bulunmaktadır.
Kıymeti : 273.300,00 TL
KDV Oranı : %8 ( 20/03/2019 tarih ve 843 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının eki Karar uyarınca )
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/05/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/06/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı C Blok zemin kat TARSUS / MERSİN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/17679 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/04/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR