SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi durağının kullanım hakkı kiraya verilecektir

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00992015
Şehir : Adana / Seyhan
Semt-Mahalle : DÖŞEME MAH. / KURUKÖPRÜ
: 7
Yayınlandığı Gazeteler

MEDYA YENİGÜN 10.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
MEDYA YENİGÜN 15.05.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet YAĞ Bulvarı 1 No’lu çocuk ve dinlenme parkı içerisinde bulunan 7,00 m2 ebatındaki taksi durağının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3 ( Üç ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.05.2019 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seyhan İlçe Belediye Encümenince yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYHAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1 – Döşeme Mahallesi Ahmet Cevdet YAĞ Bulvarı 1 No’lu çocuk ve dinlenme parkı içerisinde bulunan 7,00 m2 ebatındaki taksi durağının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3 ( Üç ) yıllığına kiraya verilmesi işidir.
2 – İşin tahmin edilen 1 yıllık bedeli 3.600,00.-TL+KDV dir.
3- İhale 22 / 05 / 2019 günü saat 15:00’ de Seyhan İlçe Belediye Encümenince yapılacaktır.
4- İhale şartnamesi ve diğer evraklar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. 100,00-TL makbuz karşılığı aynı yerden temin edilebilir.
5- İsteklilerin ihaleye katılması için ,
5.1. Kanuni ikametgahı olması .
5.2. Türkiye de tebligat için adres göstermesi.
5.3. İmza sirkülerini vermesi .
5.3.1.Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
5.3.2.Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
6 - İhaleye katılabilmek için ise; tekliflerini 22 / 05 / 2019 günü saat 12:00’a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:
6.1. Teklif mektubunun bulunduğu iç zarf,
6.2. Ticaret /veya Sanayi Odası belgesi,
6.3. Noter tasdikli imza sirküleri,
6.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
6.5. Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı adına alınmış, 324,00-TL tutarında geçici teminat alındı makbuzu veya banka teminat mektubu.
7 – Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 – Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
9 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR