KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi durağı kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Gebze İlçesi, Köşklü Çeşme Develi durağında en çok 5 adet ticari taksiden oluşan durak yeri kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.09.2018 10:36
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9.maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 11.05.2005 tarih 257 sayılı UKOME kararı 10.08.2017 tarih 461 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ve 29.08.2018 tarih 3379 sayılı Encümen kararı gereği Gebze İlçesi, Köşklü Çeşme Develi durağında en çok 5 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin 10 yıl süreyle ihale ederek kiraya verecektir
2) İhale 26.09.2018 Çarşamba günü saat 10:36' da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3) KİRALANACAKLAR
Gebze İlçesi, Köşklü Çeşme Develi durağında en çok 5 adet ticari taksiden oluşan durak yeri.


4) İhalenin Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı;

Kiralanan Muhammen Bedel Geçici Teminat
TAKSİ DURAK YERİ 36.500.TL+KDV 1.095,00.TL

5) Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.
6) İhaleye katılabilmek için bir dilekçe ve ekinde;
a) Adres Beyanı
b) Nüfus Kayıt Örneği
c) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi
ç) İlgisine Göre Oda Kayıt Belgesi
d) Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden "Borcu Yoktur Belgesi"
e) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt
f) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya İdarece onaylı fotokopisi
g) Ortak Girişim Olması Durumunda Girişimcilerin Yukarıda Belirtilen Belgeleri
h) Ortak Girişimi Temsile Yetki (Noter Onaylı) Belgesi
ı) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz
i) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu
j) Teknik ve İdari Şartnamenin Okunup Aynen Kabul Edildiğine Dair Onaylı Aslı
k) Teklif Mektubu gereklidir.
7) İhaleye ait şartname 150,00.- (Yüzelli) TL. bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9) İhale iştirakçileri bizzat ya da kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.
10) Teklifler, 25 Eylül 2018 Salı günü saat 12.30' a kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü' ne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit - Kocaeli adresine) teslim edilecektir.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR