KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Taksi durağı kiraya verilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00848370
Şehir : Kocaeli / Kartepe
Yayınlandığı Gazeteler

KOCAELİ 04.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCAELİ 09.08.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Taksi durağı kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.08.2018 10:30
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
15.08.2018 10:30 Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğüne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit - Kocaeli
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
ocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7. ve 9. maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun verdiği yetkilere dayanarak 24.01.2017 tarih 2017/94 sayılı UKOME kararı ve 01.08.2018 tarih 3099 sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen kararı gereği Kartepe ilçesi, Derbent' de bulunan 1 adet ticari taksiden oluşan durak yerini 10.11.2019 tarihine kadar ihale ederek kiraya verecektir.
2) İhale aşağıda gün ve saati belirtilen tarihde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar Yanı Hizmet Binasındaki Encümen Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A, 36 ve 37. maddelerine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.
3) KİRALANACAKLAR
Kartepe ilçesi, Derbent' de bulunan 1 adet ticari taksiden oluşan durak yeri.
4) İhalede kiralanan yerin adı, ilçesi, muhammen bedeli, geçici teminatı, taksi sayısı, gün ve saati;

S.No Kiralanan Yer İlçe Muhammen Bedel Geçici Teminatı Taksi Sayısı İhale Tarihi/Saati
1 DERBENT KARTEPE 3.000,00 ₺ 90,00 ₺ 1 Adet 15.08.2018/10:30

5) Geçici teminat Banka Teminat Mektubu veya Belediye Veznesine yatırılacak para makbuzu olabilir.
6) İhaleye katılabilmek için bir dilekçe ve ekinde;
a) Adres Beyanı
b) Nüfus Kayıt Örneği
c) İl Emniyet Müdürlüğünden verilmiş Trafik Tescil Belgesi Aslı veya idarece onaylı fotokopisi,
ç) Noter Tasdikli İmza Beyannamesi,
d) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekaletname (Aslı),
e) Oda Kayıt Belgesi (Şoförler odasından),
f) 2886 Sayılı Kanuna Göre İhaleye Katılamama Cezası Olmadığına Dair Yazılı Taahhüt,
g) Geçici Teminatın Yatırıldığına Dair Makbuz
h) İhale Dokümanı (İdari ve Teknik Şartname) Satın Alındı Makbuzu
ı) Teklif Mektubu
gereklidir.
7) İhaleye ait şartname 150,00.- (YÜZELLİ) TL. bedelle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığından mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
8) İhale komisyonu herhangi bir geçerli nedenle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9) İhale iştirakçileri bizzat yada kanuni temsilcileri aracılığıyla ihaleye katılabilirler.
10) Teklifler İhale İdari Şartnamesinin 10. Maddesinde belirtilen gün ve saate kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğüne (Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Fuar yanı Hizmet Binası / İzmit - Kocaeli adresine) teslim edilecektir.
İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR