SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Sungurlu Belediyesine ait iş yerleri ihale ile kiraya verilecek ve satılacaktır

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
24 adet kiralık, 1 adet satılık işyeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.05.2019 13:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
İHALE İLANI

Mülkiyeti Sungurlu Belediyesine ait Sunguroğlu Mahallesinde bulunan 632 ada 7 parsel B Blok 1. Kat 6 no’lu bağımsız bölümde bulunan taşınmaz 2886 Sayılı DİK'nun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satışı, diğer belirtilen taşınmazlar ise, 2886 Sayılı DİK'nun 45’inci maddesine göre açık teklif usulü ile sırasıyla Sungurlu Belediyesi Hizmet Binası Sunguroğlu Mah.Alparslan Türkeş Cad.No:35 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda 28.05.2019 tarihinde Salı günü, saat 13.00'den itibaren Sungurlu Belediyesi İhale Komisyonu huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER

S.NO CİNSİ VE NİTELİĞİ Yüzölçümü(m2 3 yıllık kira Muhammen bedel/TL Geç.Tem (TL.) Süre /Yıl İhale Tarihi İhale Saati
1 Mezbahane 1 Nolu Depo (Kadastro 1232 ada 1 parsel) 17,5 5.950,00 178,50 3 28.05.2019 13:00
2 Mezbahane 2 Nolu Depo (Kadastro 1232 ada 1 parsel) 17,5 5.590,00 178,50 3 28.05.2019 13:10
3 Mezbahane 3 Nolu Depo (Kadastro 1232 ada 1 parsel) 17,5 5.950,00 178,50 3 28.05.2019 13:20
4 Mezbahane 4 Nolu Depo (Kadastro 1232 ada 1 parsel) 17,5 5.950,00 178,50 3 28.05.2019 13:30
5 Mezbahane 5 Nolu Depo (Kadastro 1232 ada 1 parsel) 17,5 5.950,00 178,50 3 28.05.2019 13:40
6 Mezbahane 6 Nolu Depo (Kadastro 1232 ada 1 parsel) 17,5 5.950,00 178,50 3 28.05.2019 13:50
7 Mezbaha Çay Ocağı (Kadastro 1233 ada 2-3 parsel) 74,8 39.100,00 1.173,00 3 28.05.2019 14:00
8 Terminal Yazıhane 1 no'lu (Kadastro 1521 ada 1 parsel) 10,15 38.200,00 1.146,00 3 28.05.2019 14:10
9 Terminal Yazıhane 2 no'lu (Kadastro 1521 ada 1 parsel) 10,15 38.200,00 1.146,00 3 28.05.2019 14:20
10 Terminal Yazıhane 3 no'lu (Kadastro 1521 ada 1 parsel) 10,15 38.200,00 1.146,00 3 28.05.2019 14:30
11 Terminal Yazıhane 4no'lu (Kadastro 1521 ada 1 parsel) 10,15 38.200,00 1.146,00 3 28.05.2019 14:40
12 Terminal Yazıhane 5 no'lu (Kadastro 1521 ada 1 parsel) 5,075 38.200,00 1.146,00 3 28.05.2019 14:50
13 Buğday Pazarı Yazıhane 3 No'lu(Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 10,85 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 15:00
14 Buğday Pazarı Yazıhane (4 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 10,85 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 15:10
15 Buğday Pazarı Yazıhane (5 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 10,85 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 15:20
16 Buğday Pazarı Yazıhane (6 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 10,85 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 15:30
17 Buğday Pazarı Açık Ardiye (5 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 50 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 15:40
18 Buğday Pazarı Açık Ardiye (6 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 80 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 15.50
19 Buğday Pazarı Açık Ardiye (7 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 80 4.550,00 136,50 3 28.05.2019 16:00
20 Buğday Pazarı Kapalı Ardiye (1 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 50 7.450,00 223,50 3 28.05.2019 16:10
21 Buğday Pazarı Kapalı Ardiye (2 No'lu) (Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 50 7.350,00 220,50 3 28.05.2019 16:20
22 Buğday Pazarı Kapalı Ardiye (3 No'lu) (Kadastro 159 ada 40 parsel) 50 7.350,00 220,50 3 28.05.2019 16:30
23 Belediye Eski Hizmet Binası(Kadastro 1212/1213 ada 2-9 parsel) 35,62 8.100,00 243,00 3 28.05.2019 16:40
24 Astim İs Merkezi (Kadastro 1226 ada 5 parsel) 2.169,15 44.500,00 1.335,00 3 28.05.2019 17:00


SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZA AİT BİLGİLER

S.NO CİNSİ VE NİTELİĞİ Ada/Parsel Yüzölçümü
(m)
Muhammen bedel/TL Geç.Tem (TL.) İhale Tarihi İhale Saati
1 Mesken (Daire)(Sunguroğlu Mah. Uzar Sitesi B Blok Kat.1 No:6) 632/7 158 219.167,00 6.575,01 28.05.2019 11:40

  1. İhale Dokümanı (Şartname ve Ekleri) Sungurlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve her bir doküman 150,00 TL bedelle satın alınabilir.

  2. İdare ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

  3. İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

  4. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek belgeler:

İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1. ikametgah belgesi
2. Nüfus kayıt örneği,
3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

  1. İdare merkezinin bulunduğu kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

  2. Noter tasdikli imza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya onaylı sureti ile yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti

  3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu,

  4. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,

  5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.

  6. İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne borcu olmadığına dair yazı. (kira, su, emlak vb. tüm borçlarına ait)


C) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin a ve b deki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
6- İhale ile ilgili diğer bilgiler, istenilen şart ve hususlar ihale şartnamesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
7- İstekliler ihale şartnamesinde istenilen belgeleri bir dosya halinde İhale Günü İhale Komisyonu Başkanlığına İhale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir.

“İLAN OLUNUR.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR