ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Spor alanı, sosyal tesis ve iş yerleri kiraya verilecektir

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyeye ait, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan taşınmazlar kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.12.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:18 adresindeki toplantı salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İLAN


Mülkiyeti/Tasarrufu Belediyemize ait, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yerler aşağı tabloda hizalarında yazılı süre ve bedeller üzerinden, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesi doğrultusunda kapalı zarf usulüyle ayrı, ayrı kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılacaktır.


1)İhaleye konu olan yerlerin ihalesi için teklifler 1 (bir) yıllık muhammen bedel üzerinden verilecektir. İstekliler ihale için verilecek teklif mektuplarını Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda 7.Katta bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına ihale günü (20/12/2018) saat 12:00’ye kadar teslim edecektir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.


2)İhaleler 20/12/2018 tarihinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat:18 adresindeki toplantı salonunda toplanan Encümen huzurunda saat 14:00’de yapılacaktır. İstekliler yukarıda belirtilen yerde ve saat'de hazır bulunacaktır.


3)İhale edilecek yerlere ait, geniş ve teferruatlı bilgiyi içeren şartnameler her gün çalışma saatleri içerisinde Yenimahalle Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binamızda Kat :13 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kira işleri Şube Müdürlüğüne şahsen başvurularak veya 0312 - 507 25 31 no' lu telefondan öğrenilebileceği gibi aynı adreste görülebilir veya 100,00-TL + % 18 KDV karşılığı şartname ve ekleri temin edilebilir.


4)KİRAYA VERİLECEK YERLER;

S.N ADRESİ NEVİ SÜRE 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL % 18 KDV GEÇİCİ TEMİNAT % 3 İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 ÖVEÇLER VADİSİ SPOR ALANI VE MÜŞTEMİLATI HİZMET BİNASI (752 m²) 3 YIL 16326 135.621,00 24.411,78 4.068,63 20/12/2018 14:00
FUTBOL SAHASI (6000 m²)
2 NOLU BÜFE (200 m²)
3 NOLU BÜFE (200 m²)
2 NOLU BÜFE ALTI WC (200 m²)
3 NOLU BÜFE ALTI WC (200 m²)
KAFETERYA (1421 m²)
SOSYAL TESİS (toplu etkinlik yeri) (1000 m²)
Eğitim, kültür, spor ve sosyal etkinlikler zemin kat (1184 m²)
1. KAT KAPALI ALAN (844 m²)
OTOPARKLAR (4325 m²)
2 ÇUKURAMBAR MAH. ÖĞRETMENLER CADDESİ - 1464. CADDE ARASI HALISAHA + İDARİ BİNA 3 YIL 989 + 218 5.800,00 1.044,00 174,00 20/12/2018 14:00
3 KUZEY ANKARA REKREASYON ALANI SOSYAL TESİS 3 YIL 2032 42.672,00 7.680,96 1.280,16 20/12/2018 14:00
4 ÇANKAYA İLKBAHAR MAHALLESİ 29635/10 A BLOK 1. BODRUM KAT NO:87 İŞYERİ 3 YIL 565 50.000,00 0,00 1.500,00 20/12/2018 14:00
5 ÇANKAYA İLKBAHAR MAHALLESİ 29634/11 E BLOK 1. BODRUM KAT NO:125 İŞYERİ 3 YIL 561 50.000,00 0,00 1.500,00 20/12/2018 14:00


5) Listenin 1. sırasında Spor Alanı ve Müştemilatı için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;


5.1. Merkezi Ankara olan Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif alanlarda faaliyet gösteren ve çalışma konuları içerisinde; Milli Eğitim Bakanlığı yada diğer resmi kurum ve kuruluşlara bağlı olarak; Spor Kulübü Derneği veya dernek bünyesinde kurmuş olduğu dernek/şirket aracılığı ile Engelli Çocuklar için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, engelli bakım merkezleri işleten, Matrak sanatında/sporunda faaliyet gösterir hususları bulunan ve bünyesinde en az 230 lisanlı sporcu bulunan ve taekwando branşında uluslar arası düzeyde madalyası olan Amatör spor kulübü dernekleri katılabilecektir.


5.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
5.3.İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
Tüzel Kişiler :
a) İmza sürküleri aslı veya onaylı sureti
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
c) Dernek Tüzüğü (aslı veya onaylı sureti)
d) Şartname Bedeli
e) Sosyal, Kültürel, Eğitim, Sportif alanlarda faaliyet gösterdiğine, çalışma konuları içerisinde; Milli Eğitim Bakanlığı yada diğer resmi kurum ve kuruluşlara bağlı olarak; Spor Kulübü Derneği veya dernek bünyesinde kurmuş olduğu dernek/şirket aracılığı ile Engelli Çocuklar için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, engelli bakım merkezleri işlettiğine, Matrak sanatında /sporunda faaliyet gösterir hususlarının bulunduğuna ve bünyesinde en az 230 lisanlı sporcu bulunan ve taekwando branşında uluslar arası düzeyde madalyası olduğuna dair belge
f)Teklif Mektubu
5.4.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.


6) Listenin 2. sırasında bulunan Halısaha ve İdari Bina için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar;
6.1.İhaleye; Güreş dalında Olimpiyat Şampiyonluğunda 1 adet, Güreş dalında Dünya Şampiyonluğunda en az 10 adet, Halter dalında Avrupa Şampiyonluğunda en az 40 adet ve Taekwondo branşında ise en az 3 adet bir arada madalya almış Spor Kulübü Dernekleri katılabilecektir.
6.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
6.3.İhaleye Katılacakların Vermesi Gereken Belgeler:
a) İmza sürküleri aslı veya onaylı sureti
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler limitli ve süresiz,
c) Spor Kulübü Dernek tüzüğü aslı veya onaylı sureti
d) Şartname Bedeli
e) Yetki Belgesi aslı veya onaylı sureti
f) Teklif Mektubu
g) İstekliler 6.1. madde de belirtilen madalyalara ait belgeleri ibraz etmek zorundadır.
6.4.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.


7- Listenin 3., 4. ve 5. sırasında bulunan yerler için ihaleye katılacaklarda aranan şartlar ;
7.1. Gerçek ve tüzel kişiler katılabilecektir.
7.2. 2886 sayılı yasanın 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamazlar.
7.3. İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:
A- Gerçek Kişiler :
a) Nüfus Cüzdanı aslı veya fotokopisi (T.C. numarası yazılı olacak)
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
c) Şartname Bedeli
d) Adli Sicil Kaydı (İhale tarihinden en fazla 5 gün önce alınmış olacak)
e)Teklif Mektubu
B- Tüzel Kişiler :
a) İmza sürküleri aslı veya onaylı sureti
b) Geçici Teminat Mektubu, nakit teminat veya diğer teminat olarak kabul edilecek değerler,
c) Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti
d) Şartname Bedeli
e)Teklif Mektubu
C) Ortak İhaleye Katılacak Gerçek veya Tüzel Kişiler :
7. Maddenin (A) ve (B) bendinde sayılan belgelerin yanında Noterden aldıkları ortaklık belgelerini de dış zarfın içine koymak zorundadır.
7.4.Yukarıdaki belgelerin eksiksiz “tamam” olması şarttır. Eksik bulunması halinde ihale dışı bırakılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR