ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

SGK'dan satılık bahçeli kargir fabrika

ESKİŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01061722
Şehir : Eskişehir / Odunpazarı
Semt-Mahalle : GÜNDOĞDU MAH. / GÖKMEYDAN
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 05.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
SABAH 07.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2009/133 Gayrimenkul satış
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Söz konusu gayrimenkul Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi Azaltın Sokak No: 2 açık adresinde konumlu olup tapuda Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Karacahöyük Mahallesi 5718 Ada, 16 Parselde kayıtlı Bahçeli Kargir Fabrika niteliğinde 1.290,00 m² tam hisse vasıflı taşınmazdır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi Konferans Salonu
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi


GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2009/133 Gayrimenkul satış
TAPU KAYDI: Söz konusu gayrimenkul Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Gündoğdu Mahallesi Azaltın Sokak No: 2 açık adresinde konumlu olup tapuda Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Karacahöyük Mahallesi 5718 Ada, 16 Parselde kayıtlı Bahçeli Kargir Fabrika niteliğinde 1.290,00 m² tam hisse vasıflı taşınmazdır.
İMAR DURUMU: Taşınmaza ait 27.09.2001 tarihli onaylı mimari proje, 05.09.2001 tarih ve 639 sayılı yapı kullanım izin belgesi ve 14.04.1999 tarih ve 152 no’lu yapı ruhsatı gözlenmiştir. Taşınmazın Odunpazarı Belediyesi İmar Müdürlüğünden yapılan incelemede ilgili arsanın 1. Derece Ticaret Alanı lejantlı olduğu, Bitişik Nizam 2 kat yapılaşma kısıtlı ve yol kenarlarından 5’er metre çekmek üzere yapılaşabileceği hükme bağlanmıştır.
ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ: Ana yapı prefabrik betonarme yapı cinsinde inşa edilmiş olup 2 ana bölümden oluşmaktadır. Ana üretim alanı (hali hazırda düğün salonu olarak kullanılmaktadır) ve 2 katlı idari bina. Yapı dış cephesi prekast perde beton üzeri cephe boyası badanalı, çatısı prefabrik betonarme makaslı ve üzeri sandviç oluklu panel kaplıdır. Yan bahçede yapılan gözlemlerde 1 adet katana marka 74 Kva güç ve 120 lt yakıt tanklı dizel jeneratör işler halde bulunmaktadır. İdari bina zemin ve asma kattan oluşmaktadır. Yerinde ve onaylı mimari projesinde 210m² zemin oturum ve asma kattan oluşan bina toplam 420 m² kullanım alanına sahiptir. İdari bina; zemin katında hol, wc-lavabo, gelin ve hazırlanma odaları ile depo alnı mevcut olup asma katında 2 adet müdür odası, yemekhane, wc-lavabo ile idari ofisler yer almaktadır. Yapı bakımlı ve iyi malzeme-işçilik kalitesinde olup 3/A yapı sınıfında değerlendirilmiştir. Binada ısınma split klimalar ile sağlanmaktadır. Üretim binası; 610 m² oturum ve kullanım alanına sahiptir. Tavan yüksekliği 6 m olup branda çadır ile kaplanmıştır. 250 kişi ve 400 kişilik 2 salon hacminde oluşmaktadır. Alan 2/C yapı sınıfında değerlendirilmiştir. Taşınmazın ilgili belediyesinde yapılan incelemede taşınmaza ait encümen kararı, yıkım ve zabıt varakası olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapıya ilişkin düğün salonu ruhsatının olmadığı tespit edilmiştir. Yapının ruhsatlı olarak kullanılması için ruhsat ve iskân evraklarında Düğün Salonu olarak tadilat edilmesi gerekliliği belirtilmiştir.
2.000.000,00-TL muhammen bedel biçilmiştir. (%7,5 pey akçesi-Teminat:150.000,00-TL)

SATIŞ ŞARTLARI:
1) Yunus Emre Sosyal Güvenlik Merkezi Konferans Salonu’nda açık artırma suretiyle yapılacak olup;
Birinci Açık Artırma 23.10.2019 tarihinde 10:00 – 10:05 saatleri arası
İkinci Açık Artırma 30.10.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.
Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75 i ve takip masraflarını varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile aynı yer ve saatte yapılacak ikinci artırma rayiç bedelin %50 ve takip masraflarını varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki 1. artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada, 6183 sayılı kanunun 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.
(İlk artırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk artırmaya katılım olmaz ise ikinci artırma tekrar %75 den açılacaktır.)
2) Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5 olan pey akçelerinin 6183 sayılı Kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.
3) Satış peşin para ile yapılır Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.
4) Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım-satım harcı ve masrafları, tellaliye resmi, % 18 KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir.
5) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergileri ihale bedelinden ödenir.
6) Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale fesih edilir ve Gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere tebliğ yapılmaz yalnız ilanla yetinilir. Bu gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiye 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. Hükümlerine göre tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz yasal faiz üzerinden hesap edilir.
7) İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olunur. İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dâhildir.
8) Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulün mülkiyetini iktisap etmiş olacağından, gayrimenkul de kiracı bulunuyor ise tahliyenin genel hükümlerine göre tahliye alıcı tarafından yapılacaktır.
9) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaktır.
Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler, 2009/133 Gayrimenkul Satış dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine müracaat edebilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR