SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Serik Belediyesi dükkan ve büfe nitelikli gayrimenkulleri kiraya veriyor

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 adet gayrimenkul
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya/Serik
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.10.2019 10:10
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Serik Belediye Encümen Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait yeri, cinsi, 1 yıllık muhammen bedeli, geçici teminat tutarı, ihale tarih ve saati yazılı taşınmazlar Belediye Encümen odasında yapılacak 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine istinaden ihale ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 1. İlçemiz Belek Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy caddesi, 1 Şubat parkı içerisinde bulunan büfenin, 1 yıllık muhammen bedeli KDV. Hariç 22.000,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 660,00 TL.dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 10.10 da yapılacaktır, ihale şartname bedeli 250,00 TL.dir.
 2. İlçemiz Yeni Mahalle, Zabıta Müdürlüğü binası altı doğu kısmında bulunan 2/B nolu dükkanın, 1 yıllık muhammen bedeli KDV. Hariç 10.000,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 300,00 TL. dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 10.20 de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL. dir.
 3. İlçemiz Yukarıkocayatak Mahallesi, 9/B nolu dükkanın 1 yıllık muhammen bedeli KDV. hariç 1.000,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 300,00 TL.dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 10.30 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL. dir.
 4. İlçemiz Gebiz Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:44/3-4 adresinde bulunan dükkanın 1 yıllık muhammen bedeli KDV. hariç 3.500,00 TL. olup; geçici teminat tutarı 105,00 TL. dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 10.40 de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL.dir.
 5. İlçemiz Gebiz Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:44/6-7 adresinde bulunan dükkanın, 1 yıllık muhammen bedeli KDV. Hariç 5.500,00 TL. olup, geçici teminat bedeli 165,00 TL. dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 10.50 de yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100.00 TL. dir.
 6. İlçemiz Gebiz Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi, No:44/1-2-8 adresinde bulunan dükkanın 1 yıllık muhammen bedeli KDV. hariç 5.500,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 165,00 TL. dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 11,00 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL. dir.
 7. İlçemiz Aşağıkocayatak Mahallesinde, Köy ortak malı olarak kullanılan 19.000 M2 arazinin 1 yıllık muhammen bedeli KDV. Hariç 5.500,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 165,00 TL.dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 11.10 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL. dir.
 8. İlçemiz Boğazkent Mahallesinde, 296 ada 20 parsel arazinin 1 yıllık muhammen bedeli KDV. Hariç 400,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 12,00 TL.dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 11.20 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 50,00 TL. dir.
 9. İlçemiz Orta Mahalle, Atatürk işhanı 1. Kat No:85 adresinde bulunan dükkanın; 1 yıllık Muhammen bedeli KDV. Hariç 5.000,00 TL. olup, geçici teminat tutarı 150,00 TL. dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 11.30 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 100,00 TL. dir.
 10. İlçemiz Aşağıoba Mahallesi, 626 ve 628 parsel 2.875 M2 arazinin 1 yıllık muhammen bedeli KDV. Hariç 400,00 TL olup, geçici teminat tutarı 12,00 TL. dir. İhalesi 24/10/2019 tarihinde saat 11.40 da yapılacaktır. İhale şartname bedeli 50,00 TL. dir.

İstekliler İhale Şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alarak; ihale ile ilgili dosyalarını, 09/10/2019 tarihinde saat 17.00’a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER

 1. Gerçek kişiler,
 1. İkametgah Belgesi
 2. Nüfus kayıt örneği
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 4. Son ödenmiş telefon faturası (ikametgah adresine kayıtlı)
 5. Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi
 1. Tüzel Kişiler
 1. İmza sirküleri (Noterden)
 2. Tüzel kişi adına teklifde bulunacak kimsenin vekil olduğunu gösterir Noter tasdikli vekaletnameleri.
 3. Sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret odasından sair resmi bir makamdan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihalenin ilanı tarihinden sonra alınmış Ticaret Odası faaliyet belgesi,

d) Geçici teminat mektubu veya makbuzu.
e) Son ödenmiş telefon faturası (ikametgah adresine kayıtlı)
f) Vergi Dairesi ve Belediyeden borcu yoktur belgesi

 1. Dernek veya Vakıflar
 1. Dernek veya Vakıf Genel Merkezinin bulunduğu yerin resmi makamlarından ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış ve halen faaliyette bulunduklarına dair belge,
 2. İmza Sirküleri (Noterden)
 3. Dernek veya Vakıf Genel kurulunca gayrimenkul kiralanması hususundaki genel kurul kararının Noterden tasdikli sureti,
 4. Dernek veya Vakfı temsil edenlerin temsile yetkili kılındıklarına dair kararın noterden tasdikli sureti,
 5. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
 6. Dernek veya vakıf genel merkezine ait mektup adresi ve telefon numarası(son ödenmiş telefon faturası.
 7. Vergi Dairesi ve Belediyeden alınmış borcu yoktur belgesi,

Telefon : (242) 710 55 55 Fax : (242)722 19 68

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR